Wethouder Mariska ter Heuw. Foto: Je Leukste Foto
Wethouder Mariska ter Heuw. Foto: Je Leukste Foto (Foto: Je Leukste Foto)

'Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?'

Hengelo - Wat verdient extra geld en aandacht de komende vier jaar?' Met deze oproep wilde de gemeenteraad graag ideeën ophalen voor de Kadernota 2020-2023. In totaal zijn er 34 externe voorstellen ingediend, ter hoogte van € 802.000 in 2020.

Tijdens de Politieke Markt van woensdag 22 mei gaan de indieners van de voorstellen en de gemeenteraad met elkaar in gesprek. In juni wordt duidelijk of en hoeveel (financiële) ruimte er is om nieuwe voorstellen uit te voeren. De Politieke Markt over de voorstellen nieuw beleid is een eerste stap bij het opstellen en vaststellen van de Kadernota. Kadernota Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook blijven. Dat is een behoorlijke opgave. Er zijn maatregelen nodig om de uitgaven in het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg) weer in balans te brengen met het geld dat daarvoor van het Rijk binnenkomt. Daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder afgesproken te willen investeren in een aantrekkelijke en duurzame (binnen)stad. Dit alles maakt dat de gemeente zorgvuldig moet bekijken of en waar (extra) in geïnvesteerd kan worden en waarin niet. Deze afweging maakt de gemeenteraad jaarlijks in een Kadernota. Daarin staat informatie over de financiële positie van de gemeente, worden voorstellen voor nieuwe gemeentelijke uitgaven (zogenoemd nieuw beleid) gedaan en eventuele bezuinigingen gepresenteerd. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat organisaties, instellingen en verenigingen in Hengelo vanuit hun werkveld ook ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. En dat heeft dus geleid tot 34 ingekomen externe voorstellen. Daarnaast heeft de gemeentelijke organisatie ook voorstellen ingediend voor nieuw beleid.

Open bestuursstijl
Het college van B en W heeft de externe en ambtelijke voorstellen 1-op-1 doorgestuurd naar de gemeenteraad. Mariska ten Heuw, verantwoordelijk wethouder Financiën: 'We hebben afgesproken dat we volgens een open bestuursstijl met elkaar omgaan. De raad krijgt daarom nu alle ideeën uit de stad én ambtelijke organisatie voorgeschoteld zonder 'kleuring' vanuit het college. Op die manier kan de gemeenteraad met de initiatiefnemers in gesprek en kunnen ze uiteindelijk hun eigen afweging maken'. Planning Naast de voorstellen nieuw beleid komt het college van B en W binnenkort ook met een doorrekening van het huidige beleid en de financiële positie van de gemeente Hengelo. Dan is ook duidelijk of en hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuw beleid. Tijdens de Politieke Markt van woensdag 12 juni vindt daarover een volgende discussie met de gemeenteraad plaats, waarin volgens verwachting ook duidelijk zal worden welke voorstellen nieuw beleid op draagvlak kunnen rekenen. Mede op basis van die discussie biedt het college van B en W volgens verwachting op 20 juni een totaal-voorstel aan, waarna de gemeenteraad volgens planning daar op dinsdag 9 juli een besluit over zal nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden