Bornsche Maten geeft archeologische geheimen prijs

Borne - In de aan de rand van Borne gelegen woonwijk Bornsche Maten worden al jaren archeologische opgravingen gedaan die opmerkelijke vondsten hebben opgeleverd. Op maandagavond 13 mei geeft archeoloog Huub Scholte Lubberink in Museum Hengelo, Beekstraat 51 in Hengelo, een powerpointlezing over de resultaten van de opgravingen. De lezing is vrij toegankelijk en begint om 20.15 uur.

Nadat graafwerk voor de woonwijk Stroom Es al de nodige archeologische vondsten had opgeleverd – waaronder het graf van de `ridder van Borne' uit de tijd van Karel de Grote – waren de verwachtingen hoog gespannen met betrekking tot de Bornsche Maten. De archeologen groeven hun proefsleuven voor de geplande woningbouw uit en boekten al snel resultaat. De oeverwallen bij de Bornsebeek bleken bewoning te hebben gehad in de prehistorie. Naast plattegronden van boerderijen werden allerlei gebruiksvoorwerpen en ook graven aangetroffen. Bij de opgravingen waren vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland betrokken. In zijn lezing zal de aan het onderzoeksbureau RAAP verbonden Huub Scholte Lubberink een overzicht geven van de resultaten. De lezing wordt gehouden op uitnodiging van de AWN, afdeling Twente in samenwerking met de archeologische werkgroep van Museum Hengelo. De aanvang is 20.15 uur.

Meer berichten
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding