Gat in zichtwal Oele met groen dicht gemaakt

Algemeen

Hengelo - Het gat in de zichtwal bij Oele moet met groen worden gedicht in plaats van met een andere duurdere constructie. Dat is het advies van de Geschillencommissie. De gemeente en de aannemerscombinatie(de Grondbank) zijn van plan dit advies over te nemen. Het gat is ontstaan omdat er ter plekke een gasleiding ligt die de druk van een grondwal niet aan kan. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Grondbank de wal toch zou dichten, maar daar was de Grondbank het niet mee eens vanwege de hoge kosten. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat het gat opgevuld moet worden met groen.

Enkele jaren geleden is de Grondbank gestart met de aanleg van de 1300 meter lange zichtwal in Oele langs de A35. De wal is aangelegd met 220.000 euro provinciale subsidie op verzoek van de inwoners om minder last te hebben van het bedrijventerrein en de snelweg. De wal heeft nu nog twee openingen. Er is een opening ter hoogte van de beek. Deze wordt opgevuld zodra de werkzaamheden aan de duiker zijn afgerond. En er is ook een opening ter hoogte van de ondergrondse gasleiding. Die is nu nog 32 meter lang, maar dat kan teruggebracht worden tot zo’n 5 meter. Uit bodemonderzoek en berekeningen blijkt dat de gasleiding de druk van de aarden wal niet kan dragen.

Hoge kosten

Verplaatsen of vervangen van de gasleiding of andere oplossingen, zoals ‘overkluizing’ of een geluidsscherm zijn erg duur. De Grondbank heeft daarom aangeboden om het gat op te vullen met beplanting. Dit stuit op weerstand bij de bewoners die vinden dat de grondwal zonder gat aangelegd moet worden. Beplanting vinden de bewoners geen optie, omdat dit langzaam groeit en in de winter minder groen is. Ook de gemeente Hengelo ging in eerste instantie niet akkoord met beplanting, daarom zijn gemeente en Grondbank naar de Geschillencommissie gestapt.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige commissie. De Geschillencommissie heeft gemeente en Grondbank gesproken en heeft ook de Werkgroep Zichtwal Oele als belanghebbende het woord gegeven. De Geschillencommissie vindt dat het de meest geschikte oplossing is om het gat te dichten met beplanting die in de winter groen blijft, hoog is en dicht wordt aangeplant. De geschillencommissie vindt dat inwoners hierover mee moeten kunnen denken. De kosten voor de andere oplossingen om het gat in de wal te dichten zijn niet in verhouding tot de subsidie van 220.000 euro. Ook vindt de Geschillencommissie dat de Grondbank niet verplicht kan worden om de kosten voor een duurdere variant te betalen. Eventueel kan de grondwal wel volledig worden aangelegd als de gasleiding uit 1963 ooit vervangen gaat worden. Dit staat voorlopig nog niet in de planning.

Reacties indienen

Het advies van de Geschillencommissie wordt nu gebruikt door de gemeente en de Grondbank om een overeenkomst op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd om het project af te ronden; de zichtwal afmaken met een resterend gat van 5 meter dat wordt opgevuld met groen. Maar eerst wordt de conceptovereenkomst, met het definitieve verslag van de Geschillencommissie, zes weken ter inzage gelegd. De werkgroep zichtwal Oele heeft hierom gevraagd. Het college is zich ervan bewust dat de zichtwal een onderwerp is waar veel bewoners van Oele nauw bij betrokken zijn of belang bij hebben. Daarom wil het college de bewoners de gelegenheid geven om op de stukken te reageren, ook al ziet het college eigenlijk geen mogelijkheden voor een alternatief.

De stukken zijn vanaf 30 juni te raadplegen op www.hengelo.nl/terinzage

Afbeelding
Meer leren over historie Hengelo 5 aug, 16:22
Afbeelding
Stadsmusical Van Katoen en Water 5 aug, 16:21
Afbeelding
Traditionele paarden- en ponymarkt 5 aug, 16:19
Afbeelding
Het is zover: Tijd om op kamers te gaan! Maar dan wel graag veilig 4 aug, 16:52
Afbeelding
Wat nemen we mee naar het strand? 4 aug, 16:49
Afbeelding
Ook in het nieuwe seizoen behoefte aan vrijwilligers 4 aug, 11:43
Afbeelding
Cursus creatief schrijven met Jolanda Toenkkes vanaf 3 oktober 3 aug, 11:35
Afbeelding
Echt resultaat met fit20: Nico Mensing vertelt zijn verhaal 2 aug, 14:02