‘Behoud oude bieb Hengelo voor iedereen’

Hengelo - Drie inwoners van Hengelo, Marian Rupert, Frans Mentink en Hans de Gruil, zijn woensdagmiddag 16 juni om 17 uur een petitie gestart voor het behoud oude bieb Hengelo voor iedereen. ‘’Wij proefden zoveel onvrede over de gang van zaken omtrent de toekenning, door het college van de gemeente, van de oude bieb aan een projectontwikkelaar om acht woningen te realiseren, dat wij ons genoodzaakt voelden om deze uiterste stap te ondernemen.’’

Een dag later is de petitie al door meer dan 1000 mensen ondertekend. De petitie luidt: Wij, Inwoners van Hengelo Constateren dat

• het voormalige bibliotheekgebouw in 1930 is gebouwd als openbare leeszaal

• het gebouw destijds is geïnitieerd en gefinancierd door Stork 

• het gebouw bedoelt is voor alle inwoners van Hengelo

• de locatie daarom door Stork en de gemeente bewust is gekozen halverwege Tuindorp ’t Lansink en het dorp Hengelo •het een gemeentelijk monument is

• het exterieur en interieur samen een totaal- concept vormen

• het gebouw nu een maatschappelijke bestemming heeft 

• het de maatschappelijk en openbare functie moet behouden

• de gemeente dit gemeenschappelijk bezit niet mag verkopen aan een particuliere ontwikkelaar die er woningen van wil maken

• de gemeente het beschikbaar moet stellen aan een organisatie/ organisaties die het maatschappelijke en openbare karakter in stand wil/ willen houden (zoals bv KamaK) en verzoeken daarom de gemeente .

• het gebouw niet te verkopen ten behoeve van woningbouw en/ of particulier gebruik

• geen vergunning te verlenen om de maatschappelijke bestemming van het gebouw te veranderen om er woningen in te realiseren.

De initiatiefnemers van de petitie vragen alle inwoners van Hengelo deze petitie te ondertekenen. U vindt de petitie door de volgende link aan te klikken: https://oudebiebhengelo.petities.nl
‘’Zoals de petitie aangeeft is ons doel nu om de oude bieb voor iedereen toegankelijk te houden, dat wil zeggen dat hij niet verkocht wordt door de gemeente aan een projectontwikkelaar. Pier van Dijk heeft daarover de volgende mooie affiche gemaakt: Voor inlichtingen: hetturfpakhoes@hetnet.nl

Meer berichten