Op weg naar Pasen in de Hofkerk

Goor - In deze Stille of Goede week op weg naar Pasen is er in Hofkerk in Goor elke avond een avondgebed (versper) of dienst. Zo wordt er toegeleefd naar Pasen. Tijdens de avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag staat er elke dag een statie centraal uit de Kruisweg die op dit moment in de Hofkerk is te zien.

Op witte donderdag is er de avondmaalsviering voor jong en oud waarin het laatste avondmaal van Jezus wordt herdacht. Op goede vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus aan de hand van de Kruisweg gelezen en gezongen.

De diensten van maandag tot en met vrijdag beginnen om 19.30 uur

Op stille zaterdag is er om 22.00 uur een paasnachtdienst waarin verhalen in de nacht worden verteld totdat het paaslicht wordt binnengedragen. De Goede week wordt afgesloten met een feestelijke Paasmorgendienst op zondag 21 april om 10.00 uur. Hieraan werkt ook het Jeugdorkest Unico en het koor Vocanto mee. In deze dienst is er crèche en kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom in de Hofkerk aan de Diepenheimsweg 2 in Goor.

Meer berichten