Opening fototentoonstelling Hijsch-gebouw

Hengelo - Foto- tentoonstelling HIJSCH gebouw, opening 13 maart 2019, bij Hengelo Promotie.

De Stichting Erfgoed Hengelo voelde de behoefte om het HIJSCH gebouw, zoals het vroeger gestaan heeft aan de Industriestraat( voorheen Haaksbergerstraat) opnieuw in beeld te brengen. Want hoeveel mensen weten nog precies waaruit het gebouw bestond. Wat is blijven hangen zijn toch vooral de laatste beelden van een voor- en achtergevel met een staalskelet ertussen.

West 8 heeft de architectenprijsvraag gewonnen voor een nieuwe inrichting van de Markt in Hengelo. In dit ontwerp staat (een replica van) het Hijsch gebouw centraal. Door kwartiermaker Gerard Cornelissen wordt voor 1 april 2019 een programma voorbereid voor de invulling van het gebouw. West 8, en met name projectarchitect Penne Hangelbroek, is bezig met het verder ontwerpen van het gebouw op de Markt.

De Stichting Erfgoed Hengelo wil met deze foto- tentoonstelling iedereen, en vooral iedere Hengeloer het HIJSCH gebouw weer in herinnering brengen, zodat er in de komende tijd geen enkel misverstand kan bestaan over welk gebouw gesproken wordt.

Maar vooral wil de Stichting Erfgoed Hengelo met deze foto- tentoonstelling zichtbaar maken uit wat voor bijzonder karakteristiek gebouwen complex het HIJSCH gebouw bestond. En hoe het zich door de jaren heeft ontwikkeld. Als één ding duidelijk wordt uit deze foto- tentoonstelling is dat het gebouw was uitgegroeid tot een markante "Stork- kathedraal", die goed functioneerde met een zeer wisselend programma, aangepast aan de behoefte door de jaren heen.

Het nieuwe gebouw op de Markt zal de flexibiliteit bezitten om elke invulling een prima podium te bieden.

Het architectenbureau West 8 biedt Hengelo met het terugbrengen van dit gebouw op de Markt een prachtige kans om deze "Stork- kathedraal" tot het centrum van een zich vernieuwende binnenstad te maken.

De heer Bas van Wakeren, wethouder van o.a. Binnenstad: programmering evenementen, verbinding met cultuur, invulling Marktplein (inclusief fysieke ontwikkeling) en cultuur zal op woensdagmiddag 13 maart 2019 tussen 12.45- 13.45 uur de foto- tentoonstelling openen.

Meer berichten