Het ontwerp van West 8: een culturele markthal, geïnspireerd op het voormalig Hijsch-gebouw, een kleiner plein en veel levendigheid. Foto: West 8
Het ontwerp van West 8: een culturele markthal, geïnspireerd op het voormalig Hijsch-gebouw, een kleiner plein en veel levendigheid. Foto: West 8 (Foto: )

Adriaan Geuze: 'Ons land is enorm schatplichtig aan Hengelo'

door Jenny ter Maat

"We willen niet alleen een mooier plein, we willen vooral iets maken waardoor een stad een nieuwe fase ingaat. Je gaat iets maken mét de stad, iets dat een metafoor is voor de kracht en de creativiteit en de sociale cohesie van Hengelo." Architect Adriaan Geuze geeft zijn visie op de invulling van het marktplein in Hengelo.

Hengelo - "Het werk wat we doen is niet zozeer kunstzinnig, we worden voor een opgave gesteld. In Hengelo was die opgave: Kom met nieuwe visie voor het marktplein en voor een compacter centrum. Je ziet dat ook in andere steden: winkelgebieden zijn te groot en dan zijn steden als Hengelo kwetsbaar voor leegstand."

Adriaan Geuze en zijn team van ontwerpbureau West 8 gingen al schetsend op onderzoek uit. "Ons eerste idee was: dat plein wordt nooit gezellig, het is te rauw, te leeg. We moeten het plein wellicht groener maker. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de markthal. Hengelo is een hele bijzondere stad, te vergelijken met Den Helder, Terneuzen, Eindhoven. Dat zijn steden waar op de schaal van de stad zeer grootschalige veranderingen hebben plaats gevonden, zoals in Hengelo wat betreft Stork en Siemens. Dan kom je in de wereld van sociaal economische neergang. Met de industrie in Hengelo, ooit de Silicon Valley van Nederland, is het snel bergafwaarts gegaan. Het belangrijkst van het ontwerpen is hoe kan je inhaken op het gevoel en de subculturen van de stad. De nalatenschap van Stork, het vakmanschap, is daar heel belangrijk bij. Het oorspronkelijke Hijsch-gebouw is een interessante metafoor. We wilden iets neerzetten dat doet denken aan dat gebouw. Dan resoneert dat in Hengelo, als onderdeel van de collectieve geschiedenis. Dat zorgt voor identiteit, trots en verbondenheid."


"We hadden het idee om een culturele markthal te maken en hopen dat cultureel ondernemerschap en educatie in die hal kunnen worden gefocust. We leerden dat in de oude fabrieken in Eindhoven zich allerlei startende bedrijfjes met mode, maakindustrie, winkeltjes vestigden vanwege de lage huur en daar ontstond een hele andere sfeer, er werden zelfs festivals gehouden. Nu staat dat gebied te boek als gaaf, en zitten er een kleine duizend bedrijfjes. Met elkaar leveren ze een belangrijke bijdrage aan sociale economische structuur, het DNA van de stad."

'Die subculturen zijn in Hengelo aanwezig. Bouw je de markthal, dan moet je de rode loper uitleggen voor initiatieven uit de wereld van educatie, kunst, cultuur, die normaliter marginaal zijn. Om dit culturele en maatschappelijke verhaal te stimuleren dien je er mensen bij betrekken als Gerard Cornelisse."

Meer berichten