Plan voor 2018

Beste Herman, wil jij Hengelo even bijpraten over onze goede voornemens?

Ja, graag zelfs. Maar eerst wil ik, ook namens jou Enis, alle lezers van dit hoekje van de krant alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen. Wat dat is ‘alle goeds’? Nou ja, dan bedoel ik alles wat met vertrouwen, liefde en hoop te maken heeft. Want dat zijn de thema’s die er toe doen en ons leven mooi maken.

Dit is dan ook het bruggetje naar het antwoord op jouw vraag. Want op dat punt van het vertrouwen in onze samenleving schort het hier en daar nogal. De rappe veranderingen in onze maatschappij maken veel mensen onzeker. En voor dat je het weet richt zich zulke onzekerheid op de nieuwkomers in ons land. Misschien begrijpelijk, maar ook erg onhandig. En als we niet uitkijken zelfs gevaarlijk als het gaat om goede verhoudingen in het samenleven.

Vanuit onze inmiddels al jarenlange samenwerking hebben we een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: een nieuw ontmoetingsproject opzetten. We sturen elkaar als het ware op reis dwars door ons land. Ik stuur jou naar een aantal christelijke kerken en jij stuurt mij naar een aantal islamitische geloofsgemeenschappen in Nederland, in beide gevallen in al zijn diversiteit.

We bezoeken daar de officiële bijeenkomsten, praten met de leiders, gaan eten bij leden van de betreffende kerk of moskee en nemen deel aan een groepsgesprek. We doen geen ‘onderzoek’ of zoiets, maar we willen persoonlijk beleven hoe het is om met mensen uit die ‘onbekende werelden’ te praten en iets te ervaren van wat hen drijft. En daar gaan we dan verslag van doen. Vanaf maart maandelijks in het levensbeschouwelijk online magazine Volzin, maar misschien ook wel in dit hoekje af en toe, en wie weet komt er een boek van. Goed voornemen toch? Een fijn 2018!

Herman Koetsveld
Reageren? Info@koetsveld-odaci.nl

Meer berichten