Foto:

Muzikale Paastour van Reyer

Hengelo - Vrijdag 5 april geeft Reyer een Paasconcert in Hengelo. Hij treedt met zijn band op in baptistengemeente God is Liefde aan de Marskant.

In de 40-dagentijd voor Pasen wordt stilgestaan bij de essentie van het christelijk geloof: het offer van Jezus en de eeuwige hoop die daaruit voortkwam.
Samen met 'Zingen in de kerk' presenteert Reyer van Drongelen dit voorjaar in Nederland en België de Paastour 'Hoop in mij': twaalf avonden met liederen die de essentie van Pasen raken, met aanbidding en ruimte voor overdenking.

Nederlands en Engels
Reyer van Drongelen wordt vaak beschreven als een muzikale duizendpoot. Zijn aanbiddingsmuziek is afwisselend Engels- en Nederlandstalig. Het Nederlandse lied 'Ik zie het kruis' is een van zijn bekendste songs. Het grote publiek kent Reyer vooral als bandlid van de BEAM Worshipband en de begeleidingsband van Opwekking. Daarnaast is hij als dj actief en produceert hij regelmatig remixes van bekende aanbiddingsliederen.
Meer informatie is te vinden op www.reyer-music.com.

Kaartjes
Iedereen is welkom, maar er zijn slechts 240 kaartjes beschikbaar. Ze kosten € 10 per stuk en zijn te bestellen op www.zingenindekerk.nl (klik op 'gospel').
Datum en tijd: vrijdag 5 april van 20.00 tot 22.30 uur.
Locatie: Baptistengemeente God is Liefde, Marskant 35, 7551 BS Hengelo.

Meer berichten