De intakers. Van links naar rechts: Klaas, Henk, Wim, Bernhard, Gerda, Jos, Tonnie. Niet op de foto: Albert. Foto: Voedselbank Midden Twente
De intakers. Van links naar rechts: Klaas, Henk, Wim, Bernhard, Gerda, Jos, Tonnie. Niet op de foto: Albert. Foto: Voedselbank Midden Twente (Foto: )

Je kunt niet kiezen om niet te eten...

Voedselbank Midden Twente (VBMT) is een bijzonder particulier initiatief in de samenleving. Wie kent de Voedselbank nou niet. In een serie artikelen wordt een kijkje achter de schermen gegeven bij VBMT en haar 105 vrijwilligers. In dit artikel staat de intake centraal.

Hengelo - Bij Voedselbank Midden Twente werken acht vrijwilligers die actief zijn als intaker. Deze intakers (zeven mannen en één vrouw) gaan, nadat ze van de administratie uit Hengelo een aanvraag hebben ontvangen, op huisbezoek bij mensen die gebruik willen maken van de mogelijkheden van de Voedselbank. Het eerste contact wordt veelal telefonisch gelegd waarna een afspraak wordt gepland.

Voor veel mensen is de gang naar de Voedselbank moeilijk. Je moet voor jezelf toegeven dat het je niet lukt om je huishouden op regel te hebben. Daar kunnen zeer uiteenlopende oorzaken voor zijn. Eén oorzaak hebben alle aanvragen gemeen: er zijn onvoldoende financiële middelen. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt voor kleding, huisraad, lidmaatschappen … Dat betekent ook dat er één keuze in ieder geval niet kan worden gemaakt: je kunt niet kiezen om niet te eten.

Voor velen betekent dit dat zij zich daarvoor moet wenden tot de Voedselbank. Daarvoor wordt een aanvraag gedaan door betrokkene zelf of een hulpverlener. Er vindt een intakegesprek plaats, meestal bij de aanvrager thuis. Daarbij worden de achtergronden bekeken en ook wat de aanvrager zelf al heeft gedaan om uit de situatie te komen. Meestal is dit onvoldoende en zou de aanvrager budgetbegeleiding, schuldregeling of soms zelfs bewindvoering kunnen aanvragen.

Aan de situatie dat er onvoldoende middelen zijn voor de eerste levensbehoeften is altijd een periode voorafgegaan. Dat kan werkeloosheid zijn, wachten op een uitkering, of een echtscheiding zijn waarbij de schuldverdeling niet goed is geregeld. Sommigen hebben te lang een oplossing gezocht in kopen op afbetaling. Echter, vaste lasten als verzekeringen, huur e.d. lopen gewoon door. Het niet betalen van deze vaste lasten resulteert altijd in een schuld waarvoor toch afbetaling wordt geëist.
Overheidsmaatregelen kunnen een belangrijk aandeel in de schuldvorming hebben. Er worden huur- en zorgtoeslagen toegekend of een kindgebondenbudget, die achteraf (soms pas na een jaar) worden herberekend. Wanneer deze toeslagen geheel of gedeeltelijk ten onrechte zijn uitgekeerd dan worden ze teruggevorderd. Die terugvorderingsbedragen hebben mensen, die al weinig te besteden hebben, niet meer, ze zijn al in de huishouding opgegaan. Dat betekent dat, naast de schulden die ze soms al hebben, een nieuwe schuld wordt toegevoegd. Ook boetes die niet op tijd (kunnen) worden betaald worden, worden na elke aanmaning met aanmerkelijke bedragen verhoogd en dus aan de schuldenberg toegevoegd. Je komt zo langzamerhand in een moeras waarin je steeds verder wegzakt.

De intaker verzamelt al deze gegevens en vermeldt deze samen met een toelichting op het aanvraagformulier. Het formulier wordt ter beoordeling en verdere afhandeling naar de administratie van de Voedselbank gestuurd.

Bij toekenning wordt wekelijks een voedselpakket verstrekt.

Meer berichten