Foto: Wikipedia

Schreijer-Pierik: Farmaceutische industrie heeft te veel macht

Hengevelde - CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde heeft direct schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over Novartis dat de prijzen van een kankermedicijn heeft vervijfvoudigd. Het Tijdschrift voor Geneeskunde berichtte hier als eerste over. "De prijzen stijgen gigantisch en eens is het genoeg. Er moet op zowel nationaal als Europees niveau actie worden ondernomen om te voorkomen dat farmaceutische bedrijven misbruik blijven maken van de wetgeving rondom geneesmiddelen."

"Het mag toch niet zo zijn dat het winstoogmerk boven de gezondheid van ons volk wordt gezet", zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement). "Want daar komt het eigenlijk op neer."

Door hiaten in de Europese wetgeving rondom weesgeneesmiddelen kunnen farmaceutische bedrijven gigantisch hoge prijzen vragen voor hun producten. "Dit is pure machtsmisbruik van de marktpositie van farmaceutische bedrijven. En wie worden hier de dupe van? De patiënten!"

Al jarenlang zet Annie Schreijer-Pierik zich in tegen de te hoge prijzen van medicijnen. "In 2015 heb ik voor het eerst schriftelijke vragen gesteld om meer concurrentie en een gelijk speelveld te creëren op de medicijnenmarkt. We willen zo tot goedkopere prijzen komen."

De Europese Unie kent al wel initiatieven om de ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren door open samenwerking bij het onderzoek te ondersteunen. Het zogeheten IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) is hier een voorbeeld van. "Maar dit doet niet genoeg voor de te hoge prijzen en daar gaat het nu juist om", aldus Annie Schreijer-Pierik.

 

Schreijer-Pierik (CDA) is als Europarlementariër namens de christendemocratische EVP-Fractie lid van de Europarlementscommissie voor Milieu en Gezondheid.

Meer berichten