logo
logo (Foto: Cambridge)

Nieuw op Lyceum de Grundel: de Cambridge English Stream

Hengelo - Voor komend schooljaar kunnen leerlingen in groep 8 met een HAVO, Atheneum of Gymnasium advies zich aanmelden voor de Cambridge English Stream.

De stream is bedoeld voor alle kinderen die Engels een heel leuke taal vinden en iets meer aankunnen dan de reguliere lessen. Je volgt twee verrijkingslessen Engels per week. Je leert Engels te spreken door het vaak te gaan doen. Ook wordt er veel naar Engelse filmpjes gekeken, zodat je de taal leert verstaan. We gaan vaak in het Engels schrijven en veel Engels lezen. Wij kiezen ervoor alle andere vakken in het Nederlands te geven.

Er wordt, als je dat wilt, ook toegewerkt naar de internationaal hoog aangeschreven Cambridge English Certificates. Op de Grundel studeren momenteel maar liefst 150 leerlingen in hun vrije tijd voor de Cambridge English Certificates. De slagingspercentages zijn op De Grundel bijna altijd 100%.

Er wordt geen vast beginniveau vereist: iedereen kan meedoen. Mocht je belangstelling hebben, breng dan een bezoekje aan het Cambridge English lokaal bij ons Open Huis, of neem contact op met de school.

Meer berichten