Foto archief
Foto archief (Foto: )

Bijeenkomst windturbines A1 / A35 Knooppunt Buren

DELDEN - Donderdag 29 november hebben de actiegroepen "Buren tegen Windmolens" en "Geen Windmolens bij Woonwijken" een informatieavond georganiseerd om de bewoners van Borne West en Ambt Delden te informeren over de gevolgen van het plaatsen van twee 210 meter hoge windturbines bij knooppunt Buren.

De opkomst was indrukwekkend! Er konden 200 mensen in de zaal en die zaten er ook.
De sprekers Sylvia van Manen, Rob Rietveld, Andre Bijkerk en Egbert Jaap Mooiweer hadden ieder vanuit hun eigen expertise een visie op de plannen van de familie Kristen. Sylvia van Manen, huisarts, sprak vooral over de gezondheidsrisico's van laagfrequent geluid. Voor RTV Oost noemde ze de plannen i.v.m. de aanwezigheid van een gezinshuis op minder dan 450 meter afstand zelfs misdadig.
Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windmolens benoemde ook de geluidsoverlast en de slagschaduw. En gaf een inkijkje in de regelgeving in andere landen, waar al veel langer ervaring is opgedaan met windturbines.
Andre Bijkerk, landschapsarchitect uit Twente, hekelde de verregaande gevolgen voor een uniek landschap als het landgoed Twickel. En de gevolgen voor flora en fauna.
En tot slot gaf Rentmeester Egbert Jaap Mooiweer de visie van Stichting Twickel weer ; "hold your horses". De gevolgen voor het landschap speelt ook voor hem een grote rol. Daarnaast vindt hij dat de energietransitie te belangrijk is om aan private partijen over te laten. Die hebben andere belangen en het gevolg is een wirwar van initiatieven, hetgeen een enorme verrommeling geeft van ons mooie Twentse landschap. En het feit dat Landgoed Twickel onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur betekent dat twee windturbines daarin niet passen. De plannen hiervoor zijn kansloos, aldus de Rentmeester.

Alle sprekers waren het erover eens dat de energietransitie noodzakelijk is. En dat we daar allen aan mee moeten werken. Maar dat er ook naar alternatieven gekeken moet worden. Windtubines zijn niet in alle gevallen de beste oplossing. En de locaties ervoor moeten niet door private partijen bepaald worden. En wellicht is het beter de gigantische subsidies voor windtubines te besteden aan infrastructuur voor het halen van groene energie uit regio's waar het meer en beter te krijgen is. Zoals waterkracht in Noorwegen.
De inwoners van Borne West en Ambt Delden delen deze standpunten, dat bleek uit de gesprekken in de pauze en na afloop. En de actiegroepen gaan kijken in hoeverre zij hun krachten kunnen bundelen om actief mee te denken en werken aan de energietransitie in onze gemeenten.
www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl
www.burentegenwindmolens.nl

Meer berichten