Gerard Cornelisse. Foto: Marion Wesselink
Gerard Cornelisse. Foto: Marion Wesselink (Foto: Marion Wesselink)

Gerard Cornelisse kwartiermaker Markt

Hengelo - STORK!-producent Gerard Cornelisse gaat samen met de Hengelose inwoners, organisaties en ondernemers een volgende stap maken bij de realisering van de twee hallen op het Marktplein. Het is zijn taak om voor 1 april 2019 een levensvatbaar plan op te leveren waarover het college en de raad een 'go or no go' uitspreken. Cornelisse gaat de bestaande plannen voor de markthallen van de ontwerpers van bureau West 8 vertalen naar een realistisch, financieel uitvoerbaar en haalbaar programma, passend bij Hengelo.

Eind 2017 stemden Hengeloërs massaal op hun favoriete ontwerp voor de herinrichting van de Markt. Het ontwerp van West 8 'Marktplein met culturele markthal' won met ruim tweederde van de stemmen. De inspiratie voor het ontwerp kwam voort uit de oude Hengelose gebouwen, waaronder het Hijschgebouw van Stork. Met dit ontwerp en vooral het toevoegen van een cultureel programma wordt de Markt kleiner en het centrum levendiger.

Proces tot dusver 
Na de verkiezing is het een tijd stil geweest rond de Markt. Maar er is niet stil gezeten. Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met de bedenker van het nieuw in te richten marktplein, architect Adriaan Geuze van bureau West 8. Vervolgens hebben na de zomerperiode vier creatieve sessies met Hengeloërs plaatsgevonden. Hier waren onder meer vertegenwoordigers uit de culturele sector, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij aanwezig. Hieruit zijn vele ideeën naar voren gekomen over de invulling van het culturele programma dat bij de markthallen hoort. Gerard Cornelisse is door het college van B en W gevraagd om deze ideeën de komende maanden op te pakken. Cornelisse is in Hengelo bekend vanwege zijn rol als producer en aanjager van het theaterspektakel STORK!

Uitdaging
Het doel: een Hengelose binnenstad met een marktplein dat grote aantrekkingskracht heeft, met een invulling en programmering die bij de Hengeloërs in de smaak valt. Belangrijke voorwaarde is dat de gemeente dit plan niet structureel financieel ondersteunt. De samenstelling van het plan om te komen tot een succesvolle programmering van de hallen en de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in nauwe afstemming met de binnenstadpartners Stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en Hengelo Promotie, en met West 8.

Planning
In het coalitieprogramma 2018-2022 van het nieuwe college is de eis gesteld dat er vóór 1 april 2019 duidelijkheid komt over de invulling. Ruim voor 1 april 2019 moet er zicht zijn op een duurzame invulling en programmering. Ook moeten er dan partijen zijn die zich aan het plan verbinden. De start van de bouw van het Hijschgebouw en de markthal is op zijn vroegst mogelijk vanaf 2020.
 

Meer berichten