Denken over het goede handelen

Borne - Onder de titel Denken over het goede handelen zal op zondag 25 november Mw. Corrie Haverkort een lezing verzorgen in het Kulturhus, Markstraat 23, Borne. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Entree € 10.-- inclusief kop koffie of thee. Hoe kunnen we in een tijd van urgente problemen tot een helder moreel oordeel komen? Je kunt bijna geen krant opslaan of een artikel lezen van hedendaagse denkers of het gaat om de vraag hoe we zo goed mogelijk kunnen samenleven. Daarop volgt ook altijd de vraag: Wanneer vinden we een situatie juist? Billijk en rechtvaardig en wat is dat eigenlijk?

Bij deze vragen wordt vaak gerefereerd aan de filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Volgens Kant is het mogelijk om steeds opnieuw weer te weten wat ons te doen staat (deontologie). Omdat we redelijke mensen zijn en autonoom. Omdat we door logisch te redeneren in zien wat juist en rechtvaardig is en daar vervolgens in vrijheid voor kunnen kiezen.

De Amerikaanse filosoof John Rawls heeft zich door Kant laten inspireren. Op een hedendaagse wijze vertaalt hij het denken van Kant dat in hoge mate theoretisch is, naar een vorm waar we in de praktijk mee uit de voeten kunnen.

Denken en spreken over rechtvaardigheid, meer nog rechtvaardig handelen, speelt een belangrijke rol binnen welke samenlevingsvorm dan ook. Of het nu gaat om grote organisaties of kleinere samenlevingsvormen als het samenwerken met collega’s, het samenleven in de buurt, onder vrienden of met een partner en/of kinderen. Corrie Haverkort is filosoof met als specialisatie wijsgerige ethiek. Zij verzorgt filosofie lezingen en cursussen, trainingen en opleidingstrajecten aan professionals als pedagogen en psychologen, juristen en mediators. Ze is o.a. werkzaam voor HOVO, U3L, Pythia filosofie en Sabi Centrum voor Kunst en filosofie. Voor de academie op Kreta verzorgt ze in 2019 opnieuw een filosofie week. Zie ook www.filosofiecafetwente.nl

Meer berichten