Hengelose huisarts den Hartog plaatst openbare AED

De familie Steggink.
De familie Steggink.

Hengelo - Op woensdag 31 oktober 2018 hebben wij samen met de huisartsenpraktijk Lijsterweg te Hengelo een AED-post voor de buurt kunnen realiseren. Huisarts De Hartog benaderde Twente Hart Safe om de mogelijkheden te bespreken om een defibrillator 24/7 toegankelijk te hebben voor de buurtbewoners, dus ook buiten de openingstijden van de praktijk.

Met gezamenlijke inspanning en het breed dragen van het belang onder de buurtbewoners heeft deze huisarts een nieuwe AED aangeschaft en is het onderhoud voor de toekomst gewaarborgd. De stichting Twente Hart Safe heeft aan dit initiatief een nieuwe AED-buitenkast kunnen schenken om hiermede deze levensreddende apparatuur daadwerkelijk 24/7, via de geregistreerde burgerhulpverleners, snel inzetbaar te krijgen.

Ook aan de Troelstrastraat 137 is een 24/7 openbare AED post gerealiseerd door de familie Steggink. Deze AED werd door de familie Steggink beschikbaar gesteld waarvoor stichting Twente Hart Safe de AED buitenkast en installatie heeft geschonken.

Dergelijke projecten kunnen alleen van de grond komen als het belang van snelle reanimatiehulp met ondersteuning van een defibrillator wordt onderkend en breed gedragen wordt onder de buurtbewoners. Door gezamenlijk de wens te hebben deze voorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving te mogen genieten, kan men door een actieve inzet tot dit prachtige resultaat komen.
Het initiëren van en/of het project te adopteren kan de saamhorigheid en het sociaal gevoel in de buurt versterken. Is uw buurt nog niet Hartveilig, neem dan contact op met Twente Hart Safe om uitgesproken wensen in uw buurt tot elkaar te brengen en elkaar te ondersteunen. Wordt een AED ambassadeur in uw eigen buurt, want een bekend gezicht in de straat opent vele deuren!

Meer berichten