De ouderraad van De Stapsteen verzorgt binnen- en buitenschoolse activiteiten. En nu, voor alle belangstellenden, de zorgmarkt. Eigen foto
De ouderraad van De Stapsteen verzorgt binnen- en buitenschoolse activiteiten. En nu, voor alle belangstellenden, de zorgmarkt. Eigen foto (Foto: )

'Ontzorg'markt bij De Stapsteen

Hengelo - Wie meer wil weten over autisme en andere ontwikkelingsstoornissen en ook informatie wil over bijvoorbeeld de mogelijkheden op sport en recreatief gebied kan hiervoor woensdagavond 7 november terecht in De Stapsteen. "Al zou je maar op één adresje op deze markt iets vinden waar jouw kind plezier aan heeft of waar jouw kind mee geholpen kan worden, dan is je avond al geslaagd", aldus Petra Keesen, voorzitter van de Ouderraad van De Stapsteen. De ouderraad organiseert deze markt.

De markt is er voor ouders, grootouders, verzorgers en iedereen die in hun naaste omgeving van doen hebben met kinderen met een beperking in het autistisch spectrum. "Ook als de kinderen nog niet naar school gaan of naar een andere school gaan, op het reguliere basissonderwijs zitten", benadrukt Keesen. "Deze markt is er ook voor ook ouders van wie het kind al heel jong gediagnostiseerd is. Ook voor hele jonge kinderen is er aanbod van onder andere bewegingstherapie."

De zorgmarkt is vooral ook laagdrempelig. Ouders en verzorgers kunnen zo naar binnen lopen. "Vaak is het moeilijk voor ouders om aan de bel te trekken voor hulp. Je stelt je dan kwetsbaar op. En ga je naar het zorgloket hier in de gemeente, dan moet je eerst veel vragen beantwoorden en dat wordt toch als een drempel gezien."

Keesen stelt dat deze markt eigenlijk 'ontzorgmarkt' moet heten. "We willen ouders en verzorgers ontzorgen door het grote aanbod te laten zien op sport, vrije tijdsbesteding en ook het aanbod op zorg- en therapiegebied. Het is vaak onbekend wat de mogelijkheden zijn. Kinderen worden thuisgehouden terwijl zoveel meer is op bijvoorbeeld sportgebied of op een zorgboerderij, juist voor jeugd met een beperking in het autistisch spectrum."
De zorgmarkt is er voor belangstellenden uit Hengelo en de omliggende plaatsen. "Vaak horen we als ouders van elkaar wat er is. Die handreiking willen we als ouderraad ook naar andere ouders doen", geeft Keesen aan.

Informatie
De Zorgmarkt wordt gehouden op woensdag 7 november, van 18.00 tot 20.00 uur in De Stapsteen, Jacques Perkstraat 9-11 in Hengelo.
Vrije inloop; de entree is gratis en het kopje koffie of thee ook.
Zorginstellingen en instanties voor vrijetijdsbesteding geven op de markt informatie over hun aanbod, dat is gericht op autisme en andere ontwikkelingsstoornissen.

Meer berichten