Aangepaste planning Enschedesestraat Hengelo

Hengelo - Op 2 juli gaan de werkzaamheden aan de Enschedesestraat verder. Dat heeft aannemer Heijmans samen met de gemeente bekend gemaakt. Uit de nieuwe planning voor de gehele Enschedesestraat blijkt dat de werkzaamheden langer duren dan aanvankelijk gepland.

Dit voorjaar startte de herinrichting van de Enschedesestraat met de aanleg van een proefvak tussen Eetcafé De Appel en reisbureau TUI. Het proefvak moest inzicht geven in: meest efficiënte werkaanpak door aannemer, materiaalgebruik, goede bereikbaarheid winkels en zo min mogelijk overlast voor ondernemers en passanten. Het proefvak is geëvalueerd door de gemeente, de aannemer, ondernemers en bewoners van de Enschedesestraat.

In de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden tot aan de Wemenstraat voor de bouwvak worden afgerond. Dit is niet haalbaar blijkt uit de evaluatie van het proefvak. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie is er een nieuwe conceptplanning tot stand gekomen:
Gefaseerde aanleg van het deel tot kruising Enschedesestraat – Wemenstraat, start 2 juli 2018, gereed eind 2018. 
De Kerktuin en de kruising met de Wemenstraat, start na de feestdagen, gereed voorjaar 2019.
De Langestraat en het Burgemeester Jansenplein, in afstemming met laatste fase bouw stadskantoor en renovatie stadhuis, concrete planning nader te bepalen.


De aannemer en de gemeente zijn zich er van bewust dat de nieuwe planning langer overlast voor ondernemers en bewoners tot gevolg heeft. Dat is bijzonder vervelend en zij doen er dan ook alles aan om het tot een minimum te beperken. De conceptplanning is en wordt met ondernemers en bewoners van de Enschedesestraat, binnenstadspartners en evenementenorganisatoren besproken en kan op basis daarvan nog aangepast worden.

Een goede bereikbaarheid van winkels, horeca, evenementen en de kerk blijft van het grootste belang. De aannemer en de gemeente kiezen er daarom voor om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Een complexe klus voor de aannemer die ruim meer tijd vergt dan vooraf ingeschat. Natuurlijk geeft het overlast maar het winkelend publiek kan gewoon in de Enschedesestraat terecht. Met deze manier van werken beantwoorden de gemeente en de aannemer aan een belangrijke wens van ondernemers. Een andere oorzaak voor de uitgelopen planning is de hausse in de bouw. Nederland heeft te maken met fors opgelopen levertijden van bouwmaterialen in vrijwel elk project. Het beïnvloedt ook de planning van herinrichting van de Enschedesestraat op een negatieve manier. Extra (ondergrondse) werkzaamheden voor de bestaande grote bomen en vervanging van de riolering spelen ook een rol.
 

Meer berichten