Foto:

Containers Hengelo worden vanaf 2 juli ingenomen

Hengelo - 3.125 Hengelose huishoudens kiezen voor de keuzecontainer. Het is het eindresultaat van de vraag die Twente Milieu en gemeente per brief aan 27.375 Hengelose huishoudens hebben gesteld. Dat betekent dat 88,6 % van de laagbouwhuishoudens per 1 juli het restafval naar een ondergrondse container in de buurt brengt. Er zijn 37.072 huishoudens in Hengelo. Ruim 9.697 daarvan is hoogbouw en maakt dus al gebruik van de ondergrondse container.
Dat betekent dat 91,6 % van alle Hengelose huishoudens per 1 juli het restafval wegbrengt naar de ondergrondse container.

Van de 5.569 huishoudens die hun grijze container al hebben ingeleverd, willen 190 hun grijze container terug. Dat is 3,4 %.

Container als gebruiksvoorwerp
1.455 huishoudens hebben aangegeven de container voor andere doeleinden te willen gebruiken, dus als gebruiksvoorwerp. Bijvoorbeeld om spullen in op te slaan en een enkele keer om er een regenton of statafel van te maken. Ze kunnen deze container dan niet meer gebruiken om restafval aan straat te zetten. 3.253 Hengelose huishoudens hebben een nieuwe milieupas aangevraagd. In mei was dat tijdelijk gratis mogelijk om mensen die geen milieupas meer hebben tegemoet te komen.

Tarieven
Per 1 juli is ondergronds restafval inzamelen de basis van het Hengelose afvalbeleid. Mensen die hebben aangegeven hun container te willen houden, gaan meer betalen voor hun zogenoemde keuzecontainer. De keuzecontainer wordt eens in de 8 weken geleegd. Het bruikleentarief voor de keuzecontainer is in 2018 36 € per jaar. Voor het komende half jaar is dat dus 18 €.

Nieuwe tarieven?
Het bruikleentarief van de keuzecontainer gaat waarschijnlijk in 2019 wijzigen. In het coalitieprogramma van het nieuwe college van B en W staat dat in 2019 het tarief van €36,00 naar €24,00 gaat. De gemeenteraad moet nog besluiten over het voorstel. Dat gebeurt in november/december. Inwoners worden uiteraard van de wijzigingen op de hoogte gesteld en krijgen de kans om hun keuze eventueel aan te passen.

Brief
Van 2 t/m 13 juli worden in heel Hengelo de restafvalcontainers ingenomen. Deze maand krijgen huishoudens een brief van Twente Milieu. Daarin staat wanneer ze de grijze container aan straat moeten zetten, zodat hij opgehaald kan worden (of wanneer ze hun nieuwe grijze container kunnen ontvangen). Mensen hoeven hiervoor niet thuis te zijn. Maar eerst wordt de container in de week van 25 t/m 29 juni nog geleegd. Deze laatste leging is gratis.
Per 1 juli is het netwerk van bijna 300 ondergrondse container voor restafval in heel Hengelo aangelegd. Met een milieupas zijn alle containers in Hengelo te openen, dus niet alleen in de eigen wijk of buurt.

Zorgcontainer
Bij de gemeente zijn bijna 500 aanvragen binnengekomen voor een zorgcontainer. Dit is een service voor mensen die slecht ter been zijn of op een andere manier beperkt en niet in staat zijn om de vuilniszak naar de ondergrondse container te brengen of te laten brengen door iemand in hun omgeving. Aanvragers krijgen hierover apart bericht van de gemeente.

Meer berichten