Foto:

Nieuwe jeugdcursus Medialab Creatief Centrum

Hof van Twente - Het Creatief Centrum is bezig met de opzet van het nieuwe cursusprogramma voor het komende seizoen 2018-2019.

Kinderen, jeugd en jongeren kunnen weer deelnemen aan verschillende cursussen. Voor kinderen zijn er jaarcursussen, voor de jeugd en de volwassenen een aantal cursussen met een kortere duur. Naast de jaarcursussen voor Kunstwerkplaats, Theater en Tekenen & Schilderen, kunnen kinderen van 10-12 jaar deelnemen aan de nieuwe cursus Medialab.

In deze cursus leren kinderen om gaan met verschillende digitale media, zoals het maken van video', foto's en fotobewerking, geluidsopnames, - bronnen en het mixen van geluiden en werken met app's. Spelenderwijs en op experimentele wijze leren kinderen buiten kaders te denken, creatief en probleemoplossend, anders te durven werken. De eerste les is op maandagmiddag 24 september 2018.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de cursus coördinator van het Creatief Centrum, creatiefcentrum@reggehof.nl.

Meer berichten