Stadscafé Hengelo op woensdag 13 juni 2018

Hengelo - Op 13 juni houdt Stichting Centrummanagement Hengelo in samenwerking met de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en de Stadsbeweging een stadscafé. I.v.m. catering graag aanmelden voor 5 juni via centrummanager@stichtingcentrummanagementhengelo.nl

Na een korte terugkoppeling van de stadscheques die de vorige keer zijn uitgereikt, geven we een vervolg aan het thema 'veranderend consumentengedrag'. Tijdens het vorige stadscafé dat op 8 mei 2017 plaatsvond, gaf retailexpert Tom Kikkert een boeiende presentatie over genoemd thema. We merken dat het thema bij velen van jullie leeft omdat een aantal van jullie na afloop van het stadscafé in gesprek is gegaan met Tom Kikkert. Om deze reden organiseren we opnieuw een stadscafé waarbij we wat dieper ingaan op het thema.

Tijdens deze avond beantwoorden we met een aantal ondernemers en deskundigen de volgende vragen: Wat voor een gevolg hebben de snelle veranderingen in de detailhandel en horeca voor jou als ondernemer? Wat betekent dat voor de binnenstad? Welke kansen biedt het je als ondernemer? Hoe profileer je je sterker in de markt?

De Provincie heeft een subsidie ter beschikking gesteld om ondernemers te ondersteunen bij de beantwoording van deze vragen. Op deze avond leggen we uit hoe je van deze subsidie gebruik maakt.

Programma:

18.00 uur inloop met een broodje

18.30 uur welkom en korte terugblik op de uitgereikte stadscheques

18.35 uur inleiding door gedeputeerde Monique van Haaf

18.40 uur presentatie Tom Kikkert

19.00 uur Monique en Tom in gesprek met ondernemers

19.30 uur Yvo Smit, oud directeur Jumbo, "Hoe neem je medewerkers mee?"

20.00 uur Hoe nu verder? Hoe kun je meedoen? Wat kost het?

20.30 uur Uitreiking stadscheques door Monique van Haaf

21.00 uur Afsluiting met een drankje

Graag verwelkomen we je op woensdag 13 juni! Tot dan!

Anja Timmer, centrummanager

Meer berichten