Het Semi Militair Tamboerkorps Liberation uit Hengelo loopt voorop tijdens de Stille Tocht.
Het Semi Militair Tamboerkorps Liberation uit Hengelo loopt voorop tijdens de Stille Tocht.

Stille tocht en herdenkingsbijeenkomst 4 mei: 'Geef vrijheid door'

Hengelo - Op de vooravond van Nationale Bevrijdingsdag, vrijdag 4 mei, worden ook in Hengelo allen herdacht die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Daarom wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Bij het herdenkingsmonument voor het stadhuis worden kransen gelegd.

Op vrijdag 4 mei om 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf het Bevrijderslaantje ter hoogte van het monument 'Dank aan onze bevrijders' via de Langestraat naar het herdenkingsmonument op het Burgemeester Jansenplein. Muziekvereniging Concordia speelt passende muziek. Voorafgaand aan de twee minuten stilte wordt de Taptoe geblazen, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht wordt genomen.

Vervolgens legt het gemeentebestuur een krans, waarna het orkest twee coupletten van het Wilhelmus speelt. Dan is er voor organisaties en personen gelegenheid tot het leggen van bloemen en kransen bij het herdenkingsmonument.

Herdenkingsbijeenkomst
Ook dit jaar wordt aansluitend aan de kransleggingen een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Lambertusbasiliek, georganiseerd door de Stichting 4 mei herdenkingsbijeenkomst Hengelo.

Omstreeks 20.15 uur kunnen Hengeloërs hier bijeenkomen om zich te bezinnen op de bezetting van stad en land, op ellende tijdens de bezetting, en op de bevrijding. Het jaarthema voor 2018 is 'Jaar van verzet'. Het Twents Mandoline en Gitaar Orkest onder leiding van dirigent Leo van Rutte zorgt voor de muzikale omlijsting. Solist is Arash Roozbehi.

Veteraan Erik Paskamp houdt een toespraak met als thema 'Geef vrijheid door'. Er worden zelfgemaakte gedichten voorgedragen door leerlingen van SBO De Batavier en de Paus Joannesschool vanuit het basisonderwijs en door leerlingen van Lyceum De Grundel namens het voortgezet onderwijs.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tocht en aanwezig te zijn bij de herdenking bij het monument en bij de bijeenkomst in de kerk.

Vlaginstructie

Op donderdag 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsondergang wordt aan openbare gebouwen, evenals aan zoveel mogelijk particuliere woningen en vaartuigen, de nationale vlag halfstok gehangen. Iedereen wordt verzocht op deze wijze te vlaggen. De vlaggen blijven halfstok hangen en worden niet meer in top gehesen.

Meer berichten