AED Hengelo in Nood: 'niemand weet hoe laat het is'

Hengelo - "Met de staat van onderhoud en de inzetbaarheid van de automatische externe defibrillator (AED) en de AED-voorzieningen in Hengelo is veel voor verbeteringen vatbaar. Het huidige AED netwerk komt behoorlijk op leeftijd en de toenemende mate van storingen en uitval baren de stichting grote zorgen", dat stelt de stichting Twente Hart Safe uit Hengelo. 

"Als iemand getroffen wordt door en hartstilstand is het essentieel dat omstanders zo snel mogelijk de reanimatie starten. Het inzetten van een AED kan hierbij het verschil maken tussen leven en dood. Goed gereedschap welke snel ingezet kan worden is essentieel, letterlijk van levensbelang. Circa 25% van het huidige geregistreerde aantal AED’s in Hengelo wordt al niet meer opgeroepen omdat deze ‘incompleet’ zijn, deze zijn niet inzetbaar vanwege achterstallig onderhoud of niet meer geregistreerd in Hartslagnu. Van nog eens 20% wordt de inzetbaarheid bedreigd wegens toenemende risico’s op storingen als gevolg van de technische end-of-life van deze levensreddende apparatuur."

Deze AED-voorzieningen zijn als preventieve voorzorgmaatregelen beschikbaar voor de burgerhulpverleners om een slachtoffer die getroffen is door een hartstilstand de noodzakelijke reanimatiehulp te bieden. Een burgerhulpverlening is tijdens de reanimatie afhankelijk van het snel ter plekke hebben van de AED. Als een AED dus niet voor inzet opgeroepen wordt betekent dit, dat een vervangende AED van een verder weggelegen locatie moet komen, wat gepaard gaat met extra tijdverlies. Tijd die een patiënt niet heeft.

Geen AED in uw buurt

In Hengelo zijn buurten die niet 24/7 een AED beschikbaar hebben. Statisch blijkt dat de meeste circulatiestilstanden in de avond, nacht en vroege ochtenduren plaatsvinden. Gezien het tijdvak bevinden de meeste mensen zich dan in de eigen woon- en leefomgeving. Dan is het van belang dat er externe AED’s in de woonwijken voorhanden zijn. De AED’s bij de supermarkten of bij bedrijven zijn dan niet toegankelijk. De gemeente Hengelo treedt niet coördinerend of faciliterend op om tot een optimale dekking te komen, daar waar het nodig is. Het initiatief moet uit de particuliere hoek komen, met rechtstreeks draagvlak onder en betrokkenheid van de bewoners. Initiatieven onder buurtbewoners, hebben de meeste kans van slagen als men dit lokaal oppakt en samen de schouders eronder zetten. Weet waarvoor je het doet, en voor wie je het doet. Dit komt de saamhorigheid in de buurt ten goede. Maakt je samen sterk voor een hartveilige omgeving!

Met de verwachte uitval van AED’s in het komend jaar, zullen er in de wijken dus buurten zijn die geen 24/7 AED dekking meer hebben. Niet bepaald een geruststellende gedachte.

Hengelo's publiek, kom in actie en doneer

"De uitval van AED’s is een gevaar waarvoor men de ogen niet mag sluiten. Echter vervanging van deze apparatuur is kostbaar. Het huidige netwerk is ontstaan uit het vrijwillig aanbieden van de AED’s uit particulier bezit. Men kan de AED-eigenaren niet verplichten de tijdige vervanging te verzorgen. Dit brengt investeringen met zich mee, die wellicht niet door hen gedragen kunnen worden. Om toch deze apparatuur voor u en uw omgeving voor handen te hebben, moet er een beroep worden gedaan op het Hengelose publiek. Zonder de betrokkenheid van de mensen voor wie de levensreddende hulp in het leven is geroepen, zal het netwerk instorten. De recente berichten laten het landelijk zien. Een hartstilstand kijkt niet naar leeftijd of leefomstandigheden. Een hartstilstand komt altijd onverwacht en kan iedereen overkomen", aldus de stichting.

De stichting heeft een nieuwe website gelanceerd www.aed-hengelo-in-nood.nl om de mensen nader te informeren en hen te vragen Hengelo weer Hartveilig te maken. Iedereen kan een bijdrage leveren om deze levenshulp in de eigen woon- en leefomgeving te mogen ontvangen.

Meer berichten