Politiek

De PvdA-fractie stelt vragen over Puinhoop aan de Laan Hart van Zuid

De PvdA-fractie stelde donderdag 22 februari de schriftelijke vragen aan het college van B&W van Hengelo.

Betreft: Puinhoop aan de Laan Hart van Zuid

Geacht College,

Er wordt hard gewerkt in "Hart van Zuid". Op dit moment kun je vanuit het winkelcentrum Dikkersplein het station al zien liggen. Er gebeurt echt wat. Ook de ondernemers van het Dikkersplein geven aan dat het wel echt mooi wordt. Er wordt echter wel veel geduld gevraagd van deze ondernemers en ook van omwonenden omdat er ook sprake is van overlast. Ze begrijpen goed dat materialen die nodig zijn voor de ontwikkeling ergens opgeslagen moeten worden, echter is er voor hen geen begrip waarom ook het puin daar opgeslagen moet worden. Deze puinhoop ligt er al geruime tijd en wij kunnen ons niet voorstellen dat deze puinhoop nodig is voor de verdere aanleg van de Laan Hart van Zuid.

Aangezien deze puinhoop op een plek ligt die in de nabije toekomst wordt ontwikkeld tot woongebied en niet onderdeel uitmaakt van de Laan Hart van Zuid, willen wij de volgende vragen stellen:

  1. Is het college het met ons eens dat deze puinhoop niet wenselijk is voor de ondernemers en voor de omwonenden?
  2. Is deze puinhoop nodig voor verdere aanleg van de Laan Hart van Zuid? Zo ja, wanneer gaat het dan gebruikt worden? Zo niet, waarom is het tot nu toe niet opgeruimd?
  3. Is het college bereid hier met de ondernemers en omwonenden over te communiceren zodat ook voor hen helder is waar ze aan toe zijn? Zo ja wanneer gaat het college dat dan doen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA,

Imdat Yikilmaz

Raadslid

Meer berichten