College B & W Hengelo.
College B & W Hengelo. (Foto: gemeente Hengelo)

College Hengelo: 'Pijnlijk en onacceptabel besluit ZGT voor stad'

Hengelo - Het college van B en W van Hengelo noemt het voornemen van ZGT om de Spoed Eisende Hulp in Hengelo te sluiten 'een buitengewoon pijnlijk besluit voor de stad'. Het college schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Onderstaand deze brief.

'Gisteren heeft de raad van bestuur van ZGT laten weten dat zij voornemens is per 1 april 2018 de Spoed Eisende Hulp op de locatie Hengelo te sluiten. Het college van B en W heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat adequate ziekenhuiszorg aan onze inwoners moet worden geleverd. Het leveren van – op zijn minst - spoedeisende basiszorg is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het college vreest dat met het voorgenomen besluit van ZGT die adequate zorg voor onze inwoners en het omliggende verzorgingsgebied in het geding komt.'

'Het college vindt dit besluit dan een buitengewoon pijnlijk besluit voor de stad. Zij heeft altijd een basisziekenhuis voor zich gezien, inclusief een goede acute basiszorg, als een belangrijke voorziening voor de inwoners van Hengelo en het bredere verzorgingsgebied. Het college heeft altijd uitgedragen dat Hengeloërs erop moeten kunnen vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is wanneer die nodig is. Dit hebben we nogmaals uitdrukkelijk aan de raad van bestuur van het ZGT laten weten. Afspraken met huisartsen? In het overleg gaf ZGT aan dat zij met de Huisartsenpostpost Hengelo in gesprek is over nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de invulling van de acute zorg voor Hengelo en omgeving en de ondersteuning door ZGT aan de Huisartsenpost Hengelo. In reactie hierop hebben huisartsen het college desgevraagd laten weten dat zij de afgelopen weken intensief overleg hebben gevoerd met ZGT, in het bijzonder over de ondersteuning die huisartsen nodig achten van ZGT om op een aanvaardbare wijze de acute zorg te kunnen blijven leveren in deze regio. De huisartsen geven aan dat hierover op dit moment nog geen overeenstemming is met ZGT. Het college vindt het onacceptabel dat ZGT eenzijdig besluit tot het sluiten van de spoedeisende Hulp in Hengelo zonder concreet en enigszins acceptabel zicht op continuïteit van zorg.'

'Het college is dan ook van mening dat het besluit van ZGT verplichtingen schept en roept ZGT uitdrukkelijk op zich maximaal in te spannen voor het behoud van goede en veilige Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 2 2202414 Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. Bezoekadres E-mailadres Hazenweg 121 y.vanwijk@hengelo.nl Telefoonnummer 074 -245 9825 acute zorg in Hengelo. Het college gaat hierover op korte termijn in gesprek met zowel ZGT als huisartsen. Voorgesteld locatieprofiel Hengelo Verder heeft de raad van bestuur het college geïnformeerd over hun visie op het profiel van het ziekenhuis in Hengelo. In het bijgevoegde persbericht leest u dat onder meer dat planbare zorg, zoals kaakchirurgie, oogheelkunde en KNO grotendeels verplaatst worden naar Hengelo. Desgevraagd laat ZGT weten dat er spoedplekken op de poliklinieken beschikbaar blijven voor kleine traumatologie. Binnenkort organiseert ZGT een informatiebijeenkomst over de locatieprofielen voor gemeenten in het verzorgingsgebied ZGT.'

Meer berichten