'Basisinkomen in de Hof moet er komen'

Hof van Twente - Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in de Reggehof op donderdagavond 25 januari vlogen de argumenten voor en tegen over en weer. Johan Luijendijk van het burgerinitia-tief Basisinkomen2018 gaf met stellingen waardevolle impulsen aan de discussie. Onder de aanwezigen waren ook een aantal bijstandsgerechtigden. Voor een goed beeld zijn hier een paar van die stellingen.

Stelling 1: Het basisinkomen gaat er komen, vroeg of laat, ik ben voor !!
Hoe dan: eenvoud. Iedereen € 1.000 p.mnd, € 250 per kind. Je betaalt 45% over iedere euro die je zelf verdient. Weg met alle uitkeringen, toeslagen, aftrekposten, heffingskortingen. Het loont altijd om aan de slag te gaan.

Stelling2: Een uitkering houdt mensen gevangen in afhankelijkheid en maakt passief.
Veel teveel mensen aan de kant, bijna 2 miljoen. De lat ligt veel te hoog, zoveel mensen die niet mee kunnen doen.

Stelling 3: Lokale politici en bestuurders zijn te braaf, ze kunnen mensen nu al veel meer ruimte bieden.

En zo passeerden meer stellingen de revue. Daarna werd onder begeleiding van William Sanchez, de lijsttrekker van GroenLinks, gezocht naar praktische mogelijkheden om op korte termijn al iets waar te maken van een vorm van basisloon in de Hof van Twente. Een grote meerderheid was daarvóór. Verschillende mogelijkheden werden besproken zoals het gegeven dat ongeveer 50% van de mensen in de bijstand niet in staat zal zijn om daar ooit uit te komen. Mogelijkheid: geef die groep van ongeveer 200 in de Hof van Twente de ruimte zelfstandig wat bij te verdienen. En kijk naar de mogelijkheid om be-paald vrijwilligerswerk van een vergoeding te voorzien. Ook biedt de huidige wet moge-lijkheden mensen die een onderneming willen starten te ondersteunen. Andere mogelijk-heid is om mensen in de bijstand voor twee jaar een arbeidscontract aan te bieden: ef-fect: verlost van alle inperkingen en regels in elk geval voor die twee jaar. Op langere termijn zal gekeken moeten worden naar fundamentele invoering van een basisinkomen. Daarover was men het eens.
Meer informatie over het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 op de site: htt-ps://basisinkomen2018.nl/ . Meer informatie over GroenLinks Hof van Twente op de site https://hofvantwente.groenlinks.nl/

Meer berichten