Tijs Jagers: "Ik hoop dat we met dit manifest mensen naar de stembus krijgen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde maar 53,1 procent van de stemgerechtigde inwoners." Foto: Lars Smook/Tubantia
Tijs Jagers: "Ik hoop dat we met dit manifest mensen naar de stembus krijgen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde maar 53,1 procent van de stemgerechtigde inwoners." Foto: Lars Smook/Tubantia (Foto: Lars Smook/Tubantia)

Tijs Jagers: 'De politiek op scherp zetten'

Hengelo - Zevenentwintig punten telt het manifest waarmee de beweging 'Hengelo Helemaal Stil?' naar buiten komt. "Ons doel? De politiek op scherp zetten en de Hengeloërs motiveren om naar de stembus te gaan", aldus woordvoerder en kartrekker Tijs Jagers.

'Hengelo Helemaal Stil?' is geen politieke partij, benadrukt Jagers. "Het is een beweging die hét verschil wil maken in Hengelo." De beweging wordt vooral gedreven door Tijs Jagers. "Samen met een team van acht vrijwilligers. We vertegenwoordigen een groeiende groep jongeren in Hengelo, vooral dertigers, een doelgroep die op dit moment nog te weinig gehoord wordt."

Jagers ziet Hengelo aan 'het begin van de grootste politieke en culturele revolutie sinds de jaren tachtig' staan. "Het is een revolutie die over gedragsverandering gaat. Mensen geloven niet meer klakkeloos wat ze voorgeschoteld krijgen. Ze zijn mondiger geworden en komen sneller in beweging tegen van overheidswege voorgenomen besluiten. Wij laten ons horen als we het ergens niet mee eens zijn."

De items in het manifest variëren van winkelleegstand, witwaspraktijken, overbodige regels, openingstijden van winkels en horeca, particuliere beveiliging tot betaalbare jongerenwoningen, jeugdsportfonds en speeltuinen. Van cameratoezicht, fietsparkeren, snelheidheidsovertreders tot afvalbeleid, van verslavingszorg tot re-integratie, van gratis dierenhulp voor minima tot het aanpakken van eenzaamheid. Het volledige manifest is te lezen op facebook. "Het wordt online verspreid; we bereiken daar giga veel mensen mee."

Jagers: "Het zijn punten waarvan wij vinden dat de politiek erover na moet denken. Daarnaast hoop ik dat we met dit manifest mensen naar de stembus krijgen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde maar 53,1 procent van de stemgerechtigde inwoners. Heel veel Hengeloërs zijn bijzonder negatief over de gemeentelijke politiek en zijn niet betrokken. Af en toe heb ik het gevoel dat raadsleden meer met zichzelf bezig zijn dan met het besturen van Hengelo. En de kiezer kan hen daar op af rekenen."

Of 'Hengelo Helemaal Stil?' zelf met de genoemde items aan de slag gaat? Jagers: "Ja en nee. Sommige dingen kunnen we niet oppakken. Andere zaken wel. We hebben we demonstraties en acties georganiseerd om op te komen voor cultuur en evenementen in Hengelo. In samenwerking met andere partijen zijn we effectief aan de slag gegaan om in Klein Driene het afvaloverlast te verminderen. We zorgen in elk geval voor meer reuring in de stad."

Manifest 'Dit vinden wij' van Hengelo Helemaal Stil?

Een greep uit de punten van het manifest. Zoals het item 'Wetten en regels': De gemeente overlegt samen met de Stichting Centrummanagement Hengelo over het schrappen van overbodige regels. Veel regels lijken onnodig, bureaucratisch en niet meer van deze tijd te zijn.

Hengelo Helemaal Stil? wil alle winkelruimtes in Hengelo onderbengen in het gemeentelijke leegstandsbeleid. "Vastgoedeigenaren met leegstand moeten dit dan verplicht melden bij de gemeente. Er moet een specialisme-team komen met ambtenaren dat ketens gaat werven. De gemeente gaat dan samen met de eigenaar kijken hoe het pand zo snel mogelijk weer gebruikt kan worden, en mag daarbij na een bepaalde tijd gebruikers voordragen. De gemeente moet bereid zijn om de WOZ-waarde te verlagen waardoor het mogelijk wordt om de huurprijzen te verlagen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken riskeren een dwangsom", aldus Tijs Jagers.

"Koopzondag? Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer winkels open gaan. Dit moet ook in de toekomst zo blijven."

"Een bruisend cultureel leven vindt ook in de nacht plaats. Als een 24-uursvergunning geen overlast voor bewoners oplevert, kan een club of culturele instelling deze aanvragen."

"De gemeente moet minder betuttelen op ons jongerenwerk. Er moet meer worden ingezet op het bieden van een plek waar jongeren bijvoorbeeld hun huiswerk kunnen maken."

Meer berichten