Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35. De beoogde plekken liggen ten zuiden van het knooppunt Buren. Dit initiatief bevindt zich nog in een vroeg stadium.
Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35. De beoogde plekken liggen ten zuiden van het knooppunt Buren. Dit initiatief bevindt zich nog in een vroeg stadium.

Idee voor windmolens in buitengebied Ambt Delden/Borne

Ambt Delden/Borne - Annemarie en Bert Kristen uit Ambt Delden hebben het idee opgevat om twee windmolens te plaatsen bij hun melkveebedrijf. Hoewel het initiatief nog in een pril stadium verkeert, proberen zij hierover al zoveel mogelijk mensen van op de hoogte te brengen. Zij willen namelijk samen met omwonenden en andere betrokkenen dit idee verder concreet maken.

Annemarie en Bert Kristen hebben een grondgebonden melkveebedrijf aan de Veldweg in Ambt Delden. Zij proberen duurzaam te leven en te werken.

Zo hebben zij 250 zonnepanelen op de daken liggen, restwarmte van de koeling van de melktank warmt via een warmtewisselaar water op om daarmee de melkmachine schoon te maken, ze hebben een elektrische auto en een luchtwarmtepomp zorgt met de vloerverwarming voor warmte in het huis.

De volgende stap die zij willen zetten, is twee windmolens op hun land. Dit idee is overigens niet nieuw. Jaren geleden, rond het jaar 2000, hadden zij deze wens voor windmolens ook al, maar dat is vanwege een gemeentelijke herindeling destijds niet doorgegaan. Zij zijn toen wel doorgegaan met het verduurzamen van hun bedrijf. Nu doen ze een nieuwe poging om windmolens te realiseren, mede ingegeven door de urgentie van klimaatverandering. Met de windmolens wordt veel duurzame energie opgewekt. Ze hopen vooral dat uiteindelijk veel mensen uit de buurt die groene stroom afnemen. Stroom van de boer, een streekproduct, simpel en eerlijk. Bovendien is dit weer een bijdrage aan het afremmen van klimaatverandering.
Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35. De beoogde plekken liggen ten zuiden van het knooppunt Buren. Dit initiatief bevindt zich nog in een vroeg stadium. Een procedure voor een vergunning voor de windmolens is bijvoorbeeld nog niet begonnen. Eerst willen Annemarie en Bert met de omgeving in gesprek over hun idee.
Meer informatie staat ook op de website:
www.windvoorburen.nl

Volgende generatie

Deze twee windmolens zijn voor hen ook een goede manier om het bedrijf duurzaam te verbreden. Door de aanvullende inkomsten uit de twee windmolens blijft hun bedrijfsfilosofie overeind: zoveel mogelijk weidegang, grondgebonden werken, duurzaam, ingebed in en passend bij de omgeving. Hun zoon die het bedrijf wil overnemen, kan dankzij de windmolens het bedrijf voortzetten op de manier zoals zijn ouders en grootouders dat deden: kleinschalig en met respect voor mens, dier en milieu. Dit plan willen zij in nauw contact met de buurt uitvoeren. Dat betekent vooral in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen om erbij betrokken te zijn. Samen met de omgeving wordt de uiteindelijke participatievorm gekozen.

Meer berichten