Logo hengelosweekblad.nl


In Oyfo worden niet alleen lezingen gegeven, ook zijn er fotografiecursussen zoals op deze foto te zien is. Foto: Henk van der Stouw
In Oyfo worden niet alleen lezingen gegeven, ook zijn er fotografiecursussen zoals op deze foto te zien is. Foto: Henk van der Stouw

Fotografen vertellen hun verhaal bij Oyfo Kunst & Techniek

HENGELO - Bij Oyfo Kunst & Techniek zijn er in augustus twee lezingen door fotografen. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Op zondag 6 augustus om 13.00 uur vertelt Peter van Tuijl over documentairefotografie. ''Van Tuijl is freelance fotograaf met de speciale aandachtsvelden portret, daily-life en reportage. Daarnaast is hij begeleider, spreker, docent, auteur, begeleider voor fotogroepen en vormgever'', aldus Oyfo. ''Hij is lid en coördinator van de landelijke gespreksgroep Bonds Meester Klasse en lid van de landelijke gespreksgroep journalistiek. Verder maakt hij deel uit van het Oostgelders fotografencollectief en het fotografencollectief F10. Hij geeft lezingen en workshops en begeleidt fotoclubs en groepen fotografen onder andere in mentoraten. Hij is beschikbaar als jurylid van regionale en landelijke wedstrijden.'' Volgens Oyfo beweegt Van Tuijl zich graag in de hoek van de sociale documentaire fotografie in projecten en documentaires en hij slentert graag door de straten van steden zowel in Nederland als daarbuiten.

Op zondag om 13.00 uur houdt Stan Kerlen de lezing 'van doel tot middel'. Oyfo: ''Kerlen is een eigenzinnig, autonoom fotograaf. Hij werkt op zijn eigen manier, zoekend naar het onbereikbare. Hij worstelt met de materie; het kijken, kadreren, selecteren en uiteindelijk vastleggen van de beelden zoals hij ze wil laten zien. Altijd bezig met het creatieve proces, het experiment; op zoek naar het beeld dat hem bevalt. Vooraf weet hij meestal niet hoe de uiteindelijke prent zal worden. Hij heeft een uitgebreide beeldbank met eigen foto's van landschappen, portretten, tot structuren in stoffen en alles wat je er nog maar bij kunt bedenken. Meestal begint hij met een basisfoto uit zijn beeldbank en combineert die heel intuïtief met andere foto's. Soms schildert hij er nog in, kleurt met krijt of maakt gebruik van de aquareltechniek. Vele fotografische, digitale en handmatige handelingen worden zo samengevoegd om te komen tot zijn fotoprenten. Hij geeft workshops creatieve fotografie, houd lezingen en jureert regelmatig.''

Peter koehorst
reageer als eerste
Meer berichten