Stockfoto

Wie verdient een lintje?

Hengelo - Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij/zij een tegenprestatie verwacht? Zo iemand is vaak bescheiden en het zijn juist de mensen in hun omgeving die vinden dat hij/zij waardering verdient. Burgemeester Schelberg nodigt u van harte uit die persoon voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding!

Iemand komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje genoemd, als hij/zij zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de samenleving. Die persoon moet geruime tijd bijzondere prestaties hebben geleverd. Hij/zij is een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert. Verenigingen, bedrijven, organisaties en individuele personen kunnen een persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Voor uzelf kunt u uiteraard geen lintje aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?

De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke onderscheidingen wordt ook wel lintjesregen genoemd en vindt plaats op de dag voor Koningsdag. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene. Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neem dan contact op met Anja van der Ham, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Hengelo, via telefoon 14 074 of e-mail gemeente@hengelo.nl. Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Komt uw voordracht mogelijk in aanmerking, dan ontvangt u het aanvraagformulier. Het is ook belangrijk dat de aanvraag ondersteund wordt door anderen, via zogenoemde ondersteuningsbrieven. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u terug, samen met de ondersteuningsbrieven.

Hoe gaat het dan verder?

Als het aanvraagformulier met de ondersteuningsbrieven is ontvangen, gaat de gemeente na of de door u voorgedragen persoon zich inderdaad verdienstelijk heeft gemaakt en of deze in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Uiteindelijk beslist burgemeester Schelberg of de aanvraag compleet is. Daarna stuurt hij de aanvraag, samen met zijn advies, door naar de Commissaris van de Koning in Overijssel. Samen met het advies van de Commissaris van de Koning wordt het voorstel ingediend bij het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Aanvragen voor 2022 moet al vóór 1 juni 2021

Aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens lintjesregen 2022 moeten al vóór 1 juni 2021 bij de gemeente ingediend zijn. Voor een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, moet de aanvraag minimaal zes maanden vóór de eventuele uitreiking bij de gemeente binnen zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden