Foto:

Hengelo samen met inwoners aan de slag met de mobiliteitsvisie

Hengelo - De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. Maar hoe doen we dat? Met welk vervoermiddel? En hoe zit het met de verkeersveiligheid? Zijn de bestemmingen in Hengelo goed bereikbaar? En wanneer kiest u voor het openbaar vervoer? Het zijn maar een paar vragen waar de gemeente graag een antwoord op wil om te verwerken in de visie.

Gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van een visie op de mobiliteit van de toekomst in Hengelo. In deze mobiliteitsvisie zoeken we naar duurzame, slimme en sociale oplossingen. Naast bereikbaarheid zijn vooral leefbaarheid en duurzaamheid van groot belang voor Hengelo. Via een online enquête kunnen inwoners een actieve bijdrage leveren aan de mobiliteitsvisie van Hengelo. Invullen van de enquête kan via: www.hengelo.nl/mobiliteitinbeweging.

Ambitie

Hengelo, centraal gelegen in Twente, wil de stad zijn waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en verblijven. In de visie beschrijven we hoe de mobiliteit er in de toekomst uitziet voor gemeente Hengelo, er komen diverse thema’s in terug. Denk hierbij aan thema’s als veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. En ook hoe de toekomstige netwerken voor auto, fiets en openbaar vervoer eruit zien. Wat betekent bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische auto?

Meedoen!

Voor een mobiliteitsvisie heb je informatie en betrokkenheid nodig van veel partijen in Hengelo. Participatie en communicatie zijn daarom van groot belang in dit gehele traject. Een speciale rol is voor jongeren weggelegd. Bij de ontwikkeling van de visie gaan we een samenwerking aan met een middelbare school. Er wordt een speciaal jongerenpanel opgezet die actief en kritisch met ons meedenkt en meedoet. Jongeren hebben immers de toekomst en moeten straks de vruchten plukken van deze visie! De naam van de school maken we binnenkort bekend via www.hengelo.nl/mobiliteitinbeweging.

Andere belangrijke momenten waar inwoners een actieve bijdrage kunnen leveren zijn de online enquête, die vanaf 11 mei ingevuld kan worden, het mobiliteitsfestival dat in het najaar gaat plaatsvinden en een inspraakronde waar inwoners op de mobiliteitsvisie kunnen reageren. Het is de bedoeling dat in december 2021 de mobiliteitsvisie volledig afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding