Laatste deel Deldenerstraat op de schop

Op 10 mei begint aannemer Strukton met de laatste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). Met de herinrichting van de laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de riolering.

De laatste fase van het project Deldenerstraat omvat een behoorlijk groot projectgebied. Daarom zijn de werkzaamheden in verschillende delen opgeknipt. Op 10 mei starten de werkzaamheden aan de centrumring: Marskant (tot de Brugstraat) en Deldenerstraat (tot aan de Langestraat). Deze werkzaamheden zijn eind november 2021 afgerond. Aansluitend starten de werkzaamheden rondom het Mitchamplein en richting kruispunt Tuindorpstraat. Deze herinrichting duurt tot in de zomer van 2022.

Betere doorstroming en verkeersveiligheid

De nieuwe inrichting is gericht op efficiënte doorstroming en veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Belangrijk onderdeel daarvan is de aanleg van vrijliggende fietspaden, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Er wordt een flink stuk fietssnelweg F35 (vanaf Mitchamplein tot aan de Brugstraat) aangelegd. Door het plaatsen van nieuwe (intelligente) verkeersregelinstallaties kan al het verkeer op een slimme, veilige en efficiënte manier worden geregeld. Ook kunnen voetgangers de Deldenerstraat straks eenvoudiger oversteken, door het toevoegen van een voetgangersoversteek op de hoek Deldenerstraat / Marskant.

Vervangen riolering en aansluiting Berflobeek

Op de locatie van de huidige parkeerplaats langs de Marskant komt straks woningbouw. De Berflobeek krijgt in dat project een prominentere plek. Uiteindelijk wordt ook het regenwaterriool van de Deldenerstraat en de Marskant aangesloten op de Berflobeek. Daarvoor is het nodig om het huidige gemengde rioolstelsel om te bouwen naar een gescheiden rioolstelsel: een regenwaterriool en een vuilwaterriool. Het regenwaterriool in de Marskant en de Deldenerstraat voorkomt zo wateroverlast. In de toekomst kunnen meer verharde oppervlakken in de binnenstad op dit regenwaterriool worden aangesloten.

Groener Mitchamplein

Het Mitchamplein verandert van een stenige parkeerplaats in een parkeerplaats met meer groen. Er komen meer bomen op het Mitchamplein en langs de Marskant. De herinrichting is een mooie kans om het duurzamer aan te pakken. Het schone regenwater van de dakoppervlakken kan worden gebruikt als voeding voor de nieuwe bomen. Tussen de Marskant en de nieuwe fietssnelweg F35 komen smalle groenvakken omzoomd met cortenstaal. En dat past bij het beeld van de binnenstad!

Parkeren Marskant

Het tijdelijke parkeerterrein aan de Marskant, waar binnenkort woningen worden gebouwd, wordt vanaf maandag 10 mei in tweeën gedeeld: een deel blauwe zone en deel betaald parkeren. Vanaf de Willemstraat wordt een inrit aangelegd naar het parkeerterrein. Dit gedeelte wordt aangewezen als blauwe zone voor parkeren van omliggende winkels. Aan de Helmersstraat leggen we een inrit aan naar het parkeerterrein voor het deel betaald parkeren. Vergunninghouders mogen hier ook parkeren. In augustus 2021 start het bouw- en woonrijp maken van het parkeerterrein. Het parkeerterrein aan de Marskant wordt dan opgeheven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding