Energie opwekken op Westermaat Campus

Hengelo - Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak?

Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, meldde zich met een aantal. De gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.

Hengelo wil dat in 2030 meer dan de helft van de Hengelose huishoudens gebruik maakt van energie van windturbines en zonnepanelen. Energie die in de gemeente Hengelo zelf opgewekt wordt. Daarnaast moeten ook bedrijven en maatschappelijke instellingen hun elektriciteitsverbruik verduurzamen. Het is een enorme klus, die de gemeente Hengelo niet zelf kan klaren. Gelukkig is er hulp.

Opwekken

De gemeente organiseerde in december en januari digitale energiemarkten en spreekuren. Daar werd uitleg gegeven over de zoekgebieden in Hengelo. Die zijn vorig jaar door de gemeenteraad aangewezen als mogelijke gebieden om duurzame energie in op te wekken. Tijdens de energiemarkten werd onder meer gesproken over zonnepanelen op daken, windturbines, zonnevelden en het benutten van de snelwegen en industrie- en bedrijventerreinen voor het opwekken van energie. Coöperatie Westermaat Campus in Hengelo heeft rond dezelfde tijd een plan gepresenteerd om energie op te wekken op het bedrijvenpark Westermaat, langs de aanliggende A1 en parallel aan de aanliggende spoorlijn langs de Westermaat. De coöperatie wil onder leiding van ondernemer Harrie Evers energie opwekken via zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen en via relatief kleinere windturbines (40 tot 60 meter; zo hoog als een hoogspanningsmast).

Wat is mogelijk?

De interesse was meteen gewekt bij de gemeente, regio en provincie. Daarom heeft de provincie Overijssel het plan van de coöperatie alvast op hoofdlijnen door laten rekenen. Dat duurde even, maar het resultaat is er.

Zonne-energie

Het plan om zonne-energie op te wekken op parkeerplaatsen en daken lijkt financieel haalbaar. De coöperatie Westermaat Campus kan hier direct mee aan de slag gaan. Daarbij wordt ook gekeken hoe de biodiversiteit verbeterd kan worden; dus meer planten- en dierensoorten naar Westermaat Campus halen door onder meer zaaien, aanplanten en beschutting aanbieden.

Windenergie

Het is maar de vraag of het plaatsen van relatief kleinere windturbines haalbaar is. In Twente waait het minder hard, zodat je voor de locatie Westermaat de hoogte in moet om meer opbrengst te krijgen. De eerste berekeningen van de provincie geven nog geen volledige duidelijkheid van de financiële haalbaarheid. De gemeente Hengelo vindt het belangrijk om via een pilot samen met Westermaat Campus te ontdekken of het plan met de lagere windmolens rond te krijgen is. Zowel de gemeente als de coöperatie Westermaat Campus wijzen nu onderzoekers aan die het plan samen verder doorrekenen om te kijken of het werkelijk haalbaar is. Is het plan met de lagere windmolens haalbaar? Dan helpt de gemeente om het mogelijk te maken op de Westermaat Campus, zodat hier ervaringen opgedaan kunnen worden voor de hele regio.

Op de hoogte blijven van de Hengelose plannen om duurzame energie op te wekken? Kijk op www.hengelo.nl/nieuwe-energie en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief die geregeld verschijnt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding