Stockfoto

Lintjesregen daalt neer op negen Hengeloërs

Hengelo - Burgemeester Sander Schelberg reikt vanmorgen negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. De uitreiking vindt plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal van het stadhuis. Bij elke bijeenkomst mogen 25 personen aanwezig zijn. Andere directbetrokkenen kunnen de ceremonie via een livestream thuis volgen.

Zes inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Die eer viel ten deel aan Hans Bouwhuis, Jan ter Borg, Hennie de Goei, Simone Yallop, Ineke Schouwstra-Mulder en Theo Wijlens. Hengelo wordt drie Ridders in de Orde van Oranje-Nassau rijker: dat zijn Marianne Bernelot Moens-Nijstad, François van Haaff en Gerard van Noort.

Hieronder meer informatie over de gedecoreerden.

Hans Bouwhuis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1999 begon Hans Bouwhuis (71) zijn vrijwilligerswerk bij SPD-vakantieorganisatie, later Stichting MeeReizen, gevestigd in Borne. MeeReizen organiseert vakanties voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Bouwhuis is vanaf 2009 hoofdbegeleider en is zowel verantwoordelijk voor de organisatie van de reizen als voor het wel en wee van de vakantiegangers. Hij geeft daarnaast leiding aan de begeleidende vrijwilligers. Bouwhuis is het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, de vakantiemarkt in november en de presentatie van de reis aan de vakantiegangers en hun ouders. Achteraf vindt er een reünie plaats.

Daarnaast is Bouwhuis vanaf 2004 decorbouwer bij de Hengelose Revue. Hij maakt, schildert en onderhoudt de decorstukken. De uitleen/verhuur van de decorstukken aan scholen en verzorgingshuizen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Bouwhuis is ook zeer betrokken bij alles rondom de revue, van het opknappen van het gebouw tot het maken en ophangen van de pamfletten. Verder organiseert hij middagen voor ouderenverenigingen en het vrijwilligersweekend voor de Hengelose Revue naar Duitsland.

Jan ter Borg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan ter Borg (75) is vanaf 1955 lid van muziekvereniging Concordia. Hij heeft zich in vele opzichten actief ingezet en een heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de vereniging. Naast zijn eigen actieve muzikale inzet en enthousiasme is de bijdrage van Ter Borg voor de muziekvereniging, stichting én kapel zeer veelzijdig geweest. Zo was hij muziekleraar, bibliothecaris, bestuurslid, penningmeester, archivaris en heeft hij geholpen bij het digitaliseren van het archief. Vanaf 2001 is Ter Borg bestuurslid van het Instrumentenfonds van Concordia. Daarmee heeft hij een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de diverse stromingen van Concordia Hengelo. Hierdoor werd hij in 2015 tot erelid van Concordia benoemd.

Vanaf 2006 is ter Borg secretaris van de Federatie Hengelose Muziekverenigingen en heeft hij sinds enkele jaren zitting in de instrumentencommissie en de PR-commissie. Hij is een belangrijke drijvende kracht achter de Federatie. Daarnaast is Ter Borg al 25 jaar actief als coördinator bij het Anjercomité Hengelo, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is de spil van de collecteorganisatie in de gemeente Hengelo. Een veelomvattende taak die hij met enthousiasme, inzet en precisie uitvoert. Zijn grote kennis en ervaring, maar ook zijn goede contacten met de culturele verenigingen hebben gezorgd voor goede opbrengsten in Hengelo. Zelfs zo goed dat Hengelo al jaren de hoogste opbrengsten heeft in de provincie Overijssel.

Hennie de Goei, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hennie de Goei (82) was in zijn werkzame leven politieambtenaar in de rangen van agent tot en met hoofdinspecteur in Hengelo. Hij was een harde werker en zette altijd een stapje extra. Hij had zitting in diverse (gemeentelijke) commissies in relatie tot zijn functies bij de politie.

Op 1 mei 1968 is De Goei lid geworden van het Enschede’s Politie Mannenkoor, later het Politiekoor Twente. Sinds die tijd zingt hij zijn baspartij op de eerste rij van het koor. Hij maakte 31 jaar deel uit van het bestuur van het koor, waarvan zeer vele jaren als tweede voorzitter. Daarnaast was hij ook aanwezig als er geklust moest worden aan of rondom het repetitielokaal. Hij werd bij zijn 50-jarig lidmaatschap Erelid van het Politiekoor vanwege zijn vele verdiensten.

Bij de vereniging Seniorenpolitie Twente, met een ledenaantal tussen de 200 en 300, is De Goei na zijn 60ste bestuurslid geworden. Hij is al meer dan 20 jaar een stabiele factor in het bestuur.

In 1985 werd De Goei lid van Judovereniging Chikara in Deurningen. Van 1989 tot 2016 was hij voorzitter van de Judovereniging. Als judoka behaalde hij de zwarte band en kwam daarmee in het dan-systeem. In 1988 haalde hij zijn eerste ‘dan’ en uiteindelijk promoveerde hij in 2009 naar de zesde dan. In 2016 volgde er promotie naar de zevende dan in verband met zijn verdiensten voor de Judobond I.B.F. (Internationale Budo Federatie). De Goei maakte tien jaar deel uit van de Nederlandse dan-graden commissie als voorzitter en als examinator op de dan-graad examens die landelijk worden afgenomen. Nog steeds is De Goei regelmatig aanwezig bij de judovereniging en doet hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog steeds mee. Zijn enthousiasme voor judo is enorm, wat hij dan ook overbrengt op de leden.

De Goei is ook contactpersoon en hoofdcoördinator voor de jaarlijkse Weerselose Markt.

Hij wordt omschreven als een hardwerkende integere persoon die zich belangeloos inzet om andere mensen in de verenigingen en daarbuiten te helpen. Ook nu hij de laatste jaren veel tijd nodig heeft als mantelzorger van zijn echtgenote, blijft hij zijn bestuurstaken bekwaam en integer voortzetten.

Ineke Schouwstra-Mulder, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het inloophuis Hengelo is een plek voor iedereen waar je gehoord wordt als je zorgen hebt, je verdrietig voelt of gevoelens van eenzaamheid ervaart. Iedereen kan er terecht voor een praatje en gezelligheid. Koffie en thee staan altijd klaar. Tijdens feestdagen verzorgen zij vaak een feestelijke lunch of een andere feestelijke activiteit. Het Inloophuis is een initiatief van en wordt ondersteund door diverse kerken in Hengelo. Ineke Schouwstra-Mulder (87) heeft zich vanaf de start van het Inloophuis in 1995 vele uren per week vrijwillig ingezet om de gasten te ontvangen en een praatje met ze te maken of een gezelschapsspel te spelen. Zij maakte het werkrooster voor de ongeveer 40 vrijwilligers die zich wekelijks (vóór de coronapandemie) inzetten voor de aanwezige gasten.

Schouwstra-Mulder is daarnaast vanaf 2010 twee dagdelen in de week als vrijwilliger betrokken bij Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad. Het Tuindorpbad is sinds 1923 Hengelo’s laatst overgebleven natuurbad dat officieel is aangewezen als open zwemwater. In het zwembadgebouw worden activiteiten georganiseerd om ouderen te betrekken bij het maatschappelijk leven en om eenzaamheid tegen te gaan.

Simone Yallop, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Simone Yallop (65), geboren in Norwich in Groot-Brittannië, zet zich al jarenlang in voor de Anglicaanse kerk St. Mary’s in Markelo. Vanaf 1995 als secretaris van de Church Council (kerkenraad). Die functie bekleedt zij nog steeds intensief, plichtsgetrouw en op voortreffelijke wijze. Ze is de steunpilaar van de kerkgemeente op het gebied van het beheer van de archieven, het organiseren van kerkenraadsvergaderingen, cursussen en het verspreiden van het nieuws in de gemeente. Daarnaast heeft Yallop de afgelopen vijf jaar, naast een fulltimebaan, de tijd gevonden om een theologiestudie in Engeland succesvol af te ronden. Hierdoor is ze sinds oktober 2019 bevoegd om als lekenpredikant in de dienst voor te gaan. Yallop is tevens al vele jaren bij zwemvereniging WS Twente betrokken als official bij zwemwedstrijden. Eerst in de rol van tijdwaarnemer, daarna als jurylid bij wedstrijden op regionaal en nationaal niveau.

Theo Wijlens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Wijlens (71), opgegroeid in Oele, is vanaf zijn 18de nauw betrokken bij voetbalvereniging TVO in Beckum. Hij was vijftien jaar jeugdleider, gaf 32 jaar training aan de F-pupillen en tot het afgelopen seizoen was hij leider van TVO5. Op 23-jarige leeftijd is hij secretaris geworden van het jeugdbestuur. Deze taak heeft hij 25 jaar lang vervuld. Op initiatief van Wijlens zijn er veel acties opgezet om inkomen voor de vereniging te genereren, zoals de oliebollenactie, verlotingen tijdens wedstrijden, glazenverkoop, biljartcompetities en het ophalen van oud papier. Het jeugdkamp van TVO heeft 30 jaar lang kunnen rekenen op zijn inzet. Actief en consequent, daar staat hij om bekend. Hij organiseerde regelmatig een dropping, sportdag of speurtocht en het mixtoernooi voor senioren, samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Wijlens is gepensioneerde timmerman en heeft vele keren geholpen bij de verbouwing van de kleedkamers. Hij neemt vaak een bardienst voor zijn rekening en als er in de winter gekaart wordt in de kantine, legt hij alle materialen klaar voor de 40 kaartliefhebbers en kaart zelf ook mee. Ook het besproeien van de sportvelden in de zomer neemt hij voor zijn rekening. Verder is hij al ruim 10 jaar coördinator Pinksterfeesten en regelt hij het barpersoneel voor de volksfeesten van Beckum.

Wijlens was van 2000 tot 2016 enkele jaren voorzitter van de FNV, afdeling Pyramide.

Bij Basisschool KBS de Vonder in Borne is hij geregeld aanwezig om klussen te doen en de leerkrachten en kinderen te helpen bij de creatieve lessen, zoals het maken van vogelhuisjes en palmpasenstokken. Wijlens is ook betrokken bij de groentetuin van de school en iedere woensdagmiddag is hij aanwezig bij het Inloophuis. Hier staat hij klaar met een kop koffie of thee voor mensen die behoefte hebben aan aanspraak of opvang. Tot slot is Wijlens vanaf 2011 één dag in de week aanwezig in de Museumfabriek in Enschede om te helpen met het opbouwen van tentoonstellingen en andere klussen.

Marianne Bernelot Moens-Nijstad, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1993 heeft Marianne Bernelot Moens-Nijstad (66) zich op verschillende gebieden ingezet voor de samenleving. Zij was tien jaar bestuurslid bij de Hengelose Schoolvereniging en ondersteunde de directie en de leerkrachten waar nodig. Van 1999 tot 2007 was zij zeer actief in de barcommissie en andere activiteiten voor de Hockey Club Twente. Ze was verantwoordelijk voor de barcommissie en haalde het diploma Sociale Hygiëne.

Van 2005 tot 2011 organiseerde zij culturele avonden, dagtochten en meerdaagse reizen voor Rijksmuseum Twenthe. Tijdens de excursies was zij zeer behulpzaam en aandachtig om alle gasten (soms wel 100) naar de zin te maken.

Bernelot Moens-Nijstad is vanaf 2005 mantelzorger voor een nu 95-jarige inwoonster van Hengelo. Zij geeft haar hulp, zorg, genegenheid en gezelligheid waardoor deze mevrouw nog zelfstandig kan blijven wonen.

Sinds 2008 ondersteunt Bernelot Moens-Nijstad een gezin via de Stichting Informele Zorg en is zij betrokken bij een alleenstaande minderjarige asielzoeker, die zij heeft geholpen om een bestaan op te bouwen in Nederland.

Sinds veertien jaar is Bernelot Moens secretaris van de Alliance Française Twente, een van de 34 Alliances Françaises in Nederland. Het doel is het in stand houden en bevorderen van de Franse taal en cultuur door middel van onder meer taalcursussen, culturele avonden en zo nu en dan een reis naar steden in Frankrijk. Als secretaris is zij de spil in de organisatie en loopt alle communicatie met de leden en het bestuur via haar. Door haar sociale bewogenheid en verbindende persoonlijkheid vormt de groep Alliance-leden in Twente een hechte groep.

Bernelot Moens-Nijstad verzorgt al tien jaar de ‘Lezingen de KaP’, een cyclus van vier lezingen per jaar. Het is haar ambitie om te zorgen voor boeiende sprekers. Zij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze lezingen en aan het cultureel-maatschappelijk leven in Hengelo.

Tot slot is Bernelot Moens-Nijstad nauw betrokken bij de Synagoge Lochem. Haar vader was tot de tweede wereldoorlog uitbrak voorzitter van de synagoge. In de jaren 70 is o.a. door een financiële bijdrage van de heer Nijstad voorkomen dat de verwaarloosde synagoge zou worden afgebroken. Bernelot Moens-Nijstad is vanaf toen zeer betrokken bij de gerestaureerde voormalige synagoge en heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Stichting Synagoge Lochem mede vorm kreeg.

François van Haaff, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Als oorlogskind, opgegroeid in Amsterdam, zag François van Haaff (nu 84 en gepensioneerd radarspecialist) de Canadezen de stad binnenkomen. Vlak na de oorlog konden Amsterdamse kinderen meerijden naar vliegveld Soesterberg om te leren zweefvliegen en hier heeft Van Haaff zijn eerste opleiding gehad. Na zijn Zeefvliegbewijs in 1963 te hebben behaald bij de Delftse Studenten Aeroclub was Van Haaff tot 2016 actief als zweefvlieger. Hij is in het bezit van FAI (Federation Aeronautique Internationale) brevet goud met drie diamanten. Hij was Zweefvlieginstructeur, Chef instructeur Twentsche Zweefvlieg Club (TZC), erkend zweefvliegradiotechnicus, had jarenlang diverse bestuursfuncties binnen TZC en tevens bestuursfuncties en commissiefuncties op landelijk Europees Niveau.

Van Haaff was onophoudelijk bestuurlijk en specialistisch betrokken bij het zweefvliegen. Zo was hij van 1976 tot 2017 instructeur zweefvliegen; van 1978 tot nu radiotechnicus; vele jaren specialist/afgevaardigde voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) met betrekking tot luchtruimstructuur en meteorologie; oprichter van de European Gliding Union (EGU) in 1993 voor Europese harmonisatie en zelfregulatie in de zweefvliegsport. Hij heeft bij de EGU jarenlang voorbereidend werk gedaan en was hij EGU-president van 1993 tot 2000. Daarna was hij afgevaardigde van de KNVvL naar de EGU en Technisch specialist in de EGU van 2000 tot 2018. Hij was meer dan 30 jaar lid dan de Commissie Luchtruim & Radiozaken en lid van de Commissie Technische Zaken. Van Haaff was in de jaren 70 en 80 bestuurslid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen en jarenlang lid van de Commissie Instructie en Veiligheid van de Afdeling Zweefvliegen (CIV). Hij werkte mee aan de opvolging van het boek Eerst Weten Dan Zweven en andere handboeken. Van Haaff is door al het commissiewerk, bestuurswerk en het meedenken voor de lange termijn van grote waarde geweest voor de het zweefvliegen nationaal en internationaal.

Gerard van Noort, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard van Noort (74) is opgegroeid als zoon van een dominee en was al vroeg geïnteresseerd in zendingswerk. Als afgestudeerd arts is hij met zijn echtgenoot Anneke in 1973 naar Kameroen gegaan. Hij werd daar Médicin-chef van een medisch centrum en werkte er tot 1981.

In 1997 was Van Noort initiatiefnemer en werd hij secretaris van Stichting Manengouba. De Stichting heeft als doel steun te geven aan ontwikkelingswerk in Kameroen via tal van projecten, zoals diaconale steun van oud-Kameroengangers aan hun relaties voor medische zorg en onderwijs, onderling contact tussen oud-Kameroengangers.

Bovenop zijn werk voor de stichting heeft Van Noort vele grote projecten bij de uitvoering in Kameroen begeleid, voor fondsen gezorgd en de verantwoording geregeld. De grootste waren: het realiseren van een centrum voor gehandicaptenzorg inclusief een daaraan gekoppeld landbouwproject; een zonnecellenproject waarbij mensen leerden ze zelf te plaatsen; ICT geleverd aan de ziekenhuizen en scholen van de Église Évangélique du Cameroun; 4 km waterleiding aangelegd in dorp Echoc in 2007; realisatie Calabash-cisterne in Kameroen in 2019. Zeker 7000 inwoners van het dorp Ndounge zijn direct gesteund door zijn inzet voor een asfaltweg van 7 km in 1997 en 5000 inwoners van Echoc profiteren van de aangelegde waterleiding, waardoor tyfus daar is uitgebannen. Van Noort is daarvoor ter plekke onderscheiden als een ‘grand notable’. Het gehandicaptencentrum AHP2V, waar hij veel voor gedaan heeft en op 3 mei 2019 officieel geopend is, huisvest ca. 25 mensen.

Van Noort heeft vier jaren als gastdocent Pathologie colleges verzorgd voor studenten geneeskunde aan de universiteit van Yaoundé in Kameroen. Daarnaast heeft hij er ook nog voor gezorgd dat in 2003 laboratoriumapparatuur vanuit Nederland naar Kameroen is verscheept.

De Stichting Manengouba bestaat nu 24 jaar en houdt op te bestaan. De oud-Kameroengangers zijn inmiddels op leeftijd gekomen en de jongere generatie wil de netwerkfuncties in Nederland nog wel op een andere manier doorzetten, maar animo voor de projecten bij hen is gering. De Stichting heeft zijn werk gedaan en door de grote inzet van Van Noort zal het Duitse Evangelische kerkgenootschap enkele grote projecten, zoals gehandicaptencentrum in Baham, structureel blijven steunen. De continuïteit is daardoor ook verzekerd.

Door een samenwerkingsverband tussen Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi in Tanzania met het Radboud UMC uit Nijmegen, ging Van Noort in 2010 en 2012 naar Tanzania en zijn bijdrage leidde tot behoud en versterking van de pathologie in Tanzania. Hij gaf leiding aan vijf tot tien personen op het laboratorium en verrichtte voor vele patiënten uit Tanzania pathologische onderzoeken.

Van Noort is vanaf 2012 tot nu betrokken bij Stichting De Zwanenhof vieringen in Zenderen. De vieringen met elke keer 150 deelnemers uit Oost-Nederland vinden maandelijks plaats en kenmerken zich door een oecumenisch-kerkelijk karakter. Hij is naast bestuurder van het eerste uur ook coördinator van de facilitaire diensten en zet zich op meerdere fronten in voor deze Stichting.

Het Inloophuis Hengelo kwam tot stand via een Stuurgroep van verschillende kerkgenootschappen in Hengelo. In 1992 was Gerard van Noort stuurgroeplid en medeoprichter van het Inloophuis voor dak- en thuislozen, dat in maart 1992 startte. De heer van Noort heeft vele functies bekleed binnen de stichting en is nu nog steeds actief als uitvoerend vrijwilliger.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden