Jeroen Kleinjan vertrekt als bestuursvoorzitter van Carintreggeland

HENGELO - Jeroen Kleinjan vertrekt als voorzitter van de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Hij heeft per 1 augustus 2021 een nieuwe functie als directeur/bestuurder bij Dagelijks Leven aanvaard.

Jeroen Kleinjan (53) heeft ruim vijf jaar als bestuursvoorzitter bij Carintreggeland gewerkt. Samen met collega Heidi de Bruijn heeft hij het profiel van Carintreggeland als aansprekende zorgorganisatie aangescherpt.

Mede onder zijn leiding heeft Carintreggeland goede voorwaarden gecreëerd om de kansrijke ontwikkelingen voor de komende jaren aan te gaan. De visie waarin waardevol leven voor de cliënten en waardevol werken voor de medewerkers centraal staat, wordt concreet inhoud gegeven: met betrokken medewerkers goede zorg en passende ondersteuning bieden.

De infrastructuur voor informatie-uitwisseling, toepassing van zorgtechnologie en digitalisering is geoptimaliseerd. In toenemende mate kunnen cliënten en medewerkers op een waardevolle manier gebruik maken van toekomstgerichte en digitale zorginformatie.

Samenwerking

Op basis van het tot stand gekomen strategisch vastgoedplan draagt Carintreggeland substantieel bij aan de toekomstige woonbehoefte van ouderen in Twente. Op verbindende wijze heeft hij impulsen gegeven aan regionale netwerksamenwerking. Dit heeft geresulteerd in concrete samenwerking met de verschillende geledingen in de Twentse zorg.

De Raad van Toezicht van Carintreggeland heeft veel waardering voor de integere, transparante en verbindende manier waarop Jeroen Kleinjan zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van Carintreggeland samen met bestuurslid Heidi de Bruijn heeft vervuld. Samen met management en medewerkers zijn hele mooie stappen gezet. Carintreggeland is een sterke, cliëntgerichte en stabiele organisatie waarin we met een prettige cultuur en met terecht trotse medewerkers heel goed samenwerken en iedere dag waardevol werken aan waardevol leven voor onze cliënten!

De leden van de Raad van Toezicht betreuren zijn vertrek, maar respecteren zijn keuze en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden