Foto: Shutterstock

Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten mogelijk voor huishoudens

Hengelo - De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Dit geldt ook voor huishoudens die te maken hebben met een onvoorziene inkomensterugval. Hierdoor ontstaan problemen met de betaling van de woonlasten. Op grond van de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten kunnen werknemers, ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen.

De bijdrage voor de woonlasten geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het gaat vooralsnog om een bedrag van minimaal €250,- per maand. Als er meer duidelijkheid is over de Rijksvergoeding, de mate van gebruik, de hoogte van de bijstand in verhouding tot andere gemeenten en aantoonbare hoge woonlasten, dan kan de bijdrage met terugwerkende kracht worden verhoogd. Een aanvraag kan gedaan worden via www.hengelo.nl/tonk.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet.

Voor wie?

De TONK is bedoeld voor alle huishoudens die als gevolg van de coronamaatregelen te maken hebben met een onvoorziene terugval in het inkomen. En die daarom de woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Het gaat dan om kosten zoals huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water. TONK kan een oplossing bieden voor huishoudens als zij geen recht hebben op andere financiële regelingen of uitkeringen, zoals een toeslag van het UWV of WW-uitkering. Of die ondanks andere regelingen nog steeds te weinig inkomsten hebben om de woonkosten te kunnen betalen.

Voorwaarden

Omdat de TONK een vorm van bijzondere bijstand is bepaalt de gemeente zelf de voorwaarden om in aanmerking te komen. Hiertoe heeft het college beleidsregels vastgesteld.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn.

- Het gezinsinkomen moet in januari 2021 tenminste 30% lager zijn dan een maandinkomen in 2020.

- Het geld op de betaal-/spaarrekening, contant, waardepapieren, digitaal geld zoals bitcoins, mag niet hoger zijn dan €12.590 voor een echtpaar en €6.295 voor een alleenstaande (de zogenoemde vermogensvrijlating van de bijstand).

- Het huishouden moet woonlasten hebben van een eigen woning of huurwoning in de vrije sector.

Mensen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen via www.hengelo.nl/tonk een aanvraag indienen. Op die website leest u ook meer informatie over de regeling en het aanvragen.

Aanbod schuldhulpverlening/werkcoach

De gemeente Hengelo kan de huishoudens die in aanmerking komen voor een TONK-bijdrage ook op andere terreinen ondersteunen, mocht daar aanleiding voor zijn. Naast de TONKbijdrage brengt de gemeente bij aanvragers het aanbod van schuldhulpverlening onder de aandacht. Zo kan BudgetAlert onder andere helpen met budgetplannen of bij het adviseren in schuldsituaties. Voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt kan een aanvrager contact opnemen met een van de werkcoaches van Werk en Inkomen. De werkcoaches hebben een groot netwerk in de regio, kunnen adviseren over om- of bijscholing en weten wat de actuele vacatures zijn. 

Meer informatie is te vinden via www.hengelo.nl/tonk en telefonisch via 14 074

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden