Start laatste fase Deurningerstraat

Start laatste fase Deurningerstraat

Hengelo - In 2016 en 2017 werd het eerste deel van de Deurningerstraat al heringericht. Op 22 februari start aannemer Heijmans ook met de wegwerkzaamheden op het gedeelte vanaf de rotonde met de Sloetsweg tot aan de aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingen ingesteld. De aannemer verwacht oktober 2021 klaar te zijn.

In lijn met andere Hengelose invalswegen worden ook langs een groot deel van de Deurningerstraat vrij liggende fietspaden aangelegd. Het gedeelte tussen M.A. de Ruyterstraat en Dr. Schaepmanstraat wordt voorzien van fietssuggestiestroken, op dat gedeelte is er onvoldoende ruimte beschikbaar om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Met de uit te voeren maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming: belangrijke uitgangspunten voor deze werkzaamheden.

Vernieuwen riolering

In de grond wordt het rioolstelsel aangepakt. Het oude riool wordt gerenoveerd en op sommige plekken eventueel vervangen. Ook wordt de Deurningerstraat aangepast op het veranderende klimaat. Het regent steeds harder en vaker. Zo wordt er een extra buis aangelegd voor de afvoer van regenwater naar de Tichelwerkvijver (vijver achter het Avila college). Het regenwater wordt op die manier gescheiden van het huishoudelijk afvalwater (dat noemen we “afkoppelen” van regenwater).

Ook bewoners kunnen meehelpen bij het verminderen van wateroverlast. Bijvoorbeeld door het water van hun perceel vast te houden in de tuin of het regenwater van het dak af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. Daarover gaat de aannemer bij de start van de werkzaamheden met bewoners in gesprek.

Nieuwe bomen langs de Deurningerstraat

In navolging van de Deldenerstraat streeft Hengelo naar verdere vergroening van de stad. Daarom wordt ook de groenstructuur in de Deurningerstraat versterkt. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn er 6 bomen gekapt, daarvoor komen later 14 Esdoorns in de plaats. In de grond wordt een systeem aangelegd waarbij regenwater langer wordt vastgehouden en wordt gebruikt om de bomen te voorzien van water.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Deurningerstraat worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer Heijmans start maandag 22 februari met de wegwerkzaamheden. Vanaf dat moment gelden er ook omleidingsroutes. De werkzaamheden starten aan de noordkant van de Deurningerstraat (bij de rotonde), de zuidkant (de aansluiting met de Oldenzaalsestraat) is als laatste aan de beurt. De complete werkzaamheden moeten oktober 2021 klaar zijn.

Alles over dit project

Meer weten over deze werkzaamheden? In de faseringskaart op www.hengelo.nl/deurningerstraat staat precies welk gedeelte wanneer aan de beurt is. Op deze website vindt u ook het definitieve ontwerp.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding