Start laatste fase Deurningerstraat


Foto: Hans van Oosterhoudt

Start laatste fase Deurningerstraat

In 2016 en 2017 werd het eerste deel van de Deurningerstraat al heringericht. Op 22 januari 2021 start de voorbereidingen voor de laatste fase. Het gaat om het deel vanaf de rotonde met de Sloetsweg tot aan de aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Verkeer gaat daar pas vanaf halverwege februari 2021 meer van merken. Dan starten ook de werkzaamheden aan de weg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans Infra. De aannemer verwacht oktober 2021 klaar te zijn.

HENGELO - In lijn met andere Hengelose invalswegen worden ook langs een groot deel van de Deurningerstraat vrij liggende fietspaden aangelegd. Het gedeelte tussen M.A. de Ruyterstraat en Dr. Schaepmanstraat wordt voorzien van fietssuggestiestroken, op dat gedeelte is er onvoldoende ruimte beschikbaar om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Met de uit te voeren maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming: belangrijke uitgangspunten voor deze werkzaamheden.

In de grond wordt het rioolstelsel aangepakt. Het oude riool wordt gerenoveerd en op sommige plekken eventueel vervangen. Ook wordt de Deurningerstraat aangepast op het veranderende klimaat. Het regent steeds harder en vaker. Zo wordt er een extra buis aangelegd voor de afvoer van regenwater naar de Tichelwerkvijver (vijver achter het Avila college). Het regenwater wordt op die manier gescheiden van het huishoudelijk afvalwater (dat noemen we ‘afkoppelen’ van regenwater).

Ook bewoners kunnen meehelpen bij het verminderen van wateroverlast. Bijvoorbeeld door het water van hun perceel vast te houden in de tuin of het regenwater van het dak af te voeren via het nieuwe regenwaterriool. Daarover gaat de aannemer bij de start van de werkzaamheden met bewoners in gesprek.

Nieuwe bomen langs de Deurningerstraat

In navolging van de Deldenerstraat streeft Hengelo naar verdere vergroening van de stad. Daarom wordt ook de groenstructuur in de Deurningerstraat versterkt. De huidige 6 bomen worden vooruitlopend op de werkzaamheden gekapt, daarvoor komen 14 Esdoorns in de plaats. In de grond wordt een systeem aangelegd waarbij regenwater langer wordt vastgehouden en wordt gebruikt om de bomen te voorzien van water.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Deurningerstraat worden gefaseerd uitgevoerd. Op 22 januari start de kap van de bomen. Siers, de aannemer namens Vitens en Enexis, start 25 januari al met het vervangen van gas- en waterleidingen. Het verkeer gaat daar nog niet zoveel last van hebben.

Aannemer Heijmans start halverwege februari met de overige werkzaamheden. Vanaf dat moment gelden er ook omleidingsroutes. De werkzaamheden starten aan de noordkant van de Deurningerstraat (bij de rotonde), de zuidkant (de aansluiting met de Oldenzaalsestraat) is als laatste aan de beurt. De complete werkzaamheden moeten oktober 2021 klaar zijn.

Alles over dit project

Meer weten over deze werkzaamheden? In de faseringskaart op www.hengelo.nl/deurningerstraat staat precies welk gedeelte wanneer aan de beurt is. Op deze website is ook het definitieve ontwerp te vinden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding