<p>&nbsp;Wethouder Bas van Wakeren neemt deze handtekeningen in ontvangst.</p>

 Wethouder Bas van Wakeren neemt deze handtekeningen in ontvangst.

(Foto: PR)

Bewoners Woolder Es bezorgd over komst 25 woonunits van RIBW

Bewoners van de wijk Woolder Es maken zich grote zorgen over de komst van 25 woonunits van het RIBW. Het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) biedt 24/7 drempelloze ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen.

Het pand aan de Steenmeijerstraat 4, waar voorheen Carint gevestigd was en nu nog fysiotherapie Wooldersteen, is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar wil het pand verbouwen en gereed maken voor 25 cliënten van de RIBW groep Overijssel. Dit betekent dat de fysiotherapie, die erg belangrijk is voor met name de ouderen in onze buurt gaat verdwijnen.

Er komt in deze kleine wijk met weinig voorzieningen (alleen een supermarkt en een snackbar) nog een instelling voor maatschappelijke zorg bij, naast de instellingen die wij al bij ons in de naaste omgeving hebben, denk hierbij aan het Gezondheidspark, het Woolde, Wopit e.d. Bovendien zijn er twee basisscholen en het Twickelcollege gevestigd in onze wijk.

‘’Uiteraard verdient iedereen een goede plek in onze samenleving, maar een groep van 25 psychisch kwetsbare mensen, in een wijk met weinig voorzieningen, doet een grote aanslag op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de Woolder Es. Het RIBW kan de buurt, tot op heden geen garanties geven over hoe zij de veiligheid en de leefbaarheid van onze wijk kunnen waarborgen.’’, zo laat de belangengroep Steenmeijerstraat weten.

In gesprek blijven

De buurtbewoners, vertegenwoordigd in de belangengroep, benadrukt dat de Woolder Es niet tegen zorg is in de wijk, maar zorg wil die past bij en in de wijk. Jos Scholten, Thijs Stegeman en Arie Driessen van de belangengroep doen er alles aan om in gesprek te blijven met de gemeente en met zorgpartners, ook het RIBW om tot een goede oplossing te komen voor invulling van het pand. Naast fysio denken we b.v. ook aan een buurthuisfunctie, multidisciplinaire zorg en een kleiner aantal bewoners van het RIBW.

‘’Gesprekken hierover hebben tot nu toe niets opgeleverd. Een handtekeningenactie in de wijk tegen de komst van 25 cliënten van het RIBW leverde ruim 200 handtekeningen op. Hiermee geeft de buurt een duidelijke signaal af. Wethouder Bas van Wakeren nam deze handtekeningen in ontvangst. Een signaal van de buurt dat de gemeente Hengelo deze zorg serieus moet nemen en moet laten zien dat de gemeente Hengelo en wethouder zorg, Bas van Wakeren er voor alle inwoners van Hengelo moet zijn en niet alleen voor de inwoners die zorg nodig hebben. Tot nu toe helaas zonder resultaat, maar we blijven als buurt de hopen op een goede dialoog met alle betrokken partijen.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding