College stelt voor: afvaltarieven omhoog

De kosten voor afvalverwerking zijn afgelopen jaar sterk gestegen. Vooral omdat het verpakkingsafval vervuild is, bijvoorbeeld met ‘gewoon’ restafval. Normaal gesproken levert de afvalstroom verpakkingen de gemeente geld op. Maar door de vervuiling moet de gemeente juist betalen om de plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) te laten verwerken. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de afvalstoffenheffing met gemiddeld € 26 per huishouden te verhogen. 

HENGELO - Afgelopen zomer was in de kadernota al een tariefsverhoging van gemiddeld € 15 per huishouden aangekondigd. Daar komt dus nu een extra verhoging van € 11 bij. De gemeenteraad praat op 16 december over dit voorstel en neemt een definitief besluit.

De afvalbegroting is kostendekkend. De gemeente mag dus geen ‘winst’ maken op het afvalbeleid. De afvalbegroting wordt beïnvloed door een aantal factoren. Omdat Hengelo relatief weinig restafval heeft, is de afvalbegroting gevoelig voor prijsschommelingen. Dat is nu vooral te zien in de kosten van verpakkingsafval. Door de sterk stijgende kosten, is een stijging van de afvaltarieven helaas onvermijdelijk. Het vast tarief per huishouden gaat van € 155,76 naar € 179,40. het kliktarief voor de ondergrondse restafvalcontainer stijgt van € 1,20 naar € 1,30. De overige tarieven blijven ongewijzigd.

‘Geen prettige uitkomst’

Wethouder Bas van Wakeren realiseert zich dat dit voor de inwoners geen prettige uitkomst is: ‘We zien in Hengelo dat mensen over het algemeen hun afval heel netjes scheiden. Elk jaar wordt er minder restafval geproduceerd. Maar door factoren waar de gemeente niet altijd invloed op heeft, is het onvermijdelijk dat de tarieven omhoog gaan. En dat is zuur voor onze inwoners. Net als alle Twentse gemeenten worden we geconfronteerd met sterk toegenomen afkeur van de ingezamelde verpakkingen. Er zit veel vervuiling in en dit heeft grote gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente.’

Vervuiling verpakkingen

De Twentse gemeenten zijn samen met verschillende partijen in de hele afval-keten op zoek naar oplossingen om de kwaliteit van de verpakkingen te verbeteren. Sinds enkele maanden controleert verwerker SUEZ vanwege een nieuwe overeenkomst nog strenger of de verpakkingen vervuild zijn. Er mag tot 15% vervuiling in zitten en bepaalde stoffen mogen er helemaal niet inzitten.

Op dit moment worden veel partijen verpakkingen daarom afgekeurd. Deze worden dan als restafval gezien. In plaats van een vergoeding te ontvangen voor recycling van verpakkingen, moeten de gemeenten nu veel geld betalen voor de verwerking van restafval. Hengelo zamelt op jaarbasis zo’n 4500 ton verpakkingen in. Voor een ton goedgekeurd materiaal ontvangt de gemeente een vergoeding van € 245, een ton afgekeurd materiaal kost de gemeente € 200.

Regionale aanpak

De Twentse gemeenten gaan samen het probleem van de vervuilde verpakkingen aanpakken en gaan inzetten op bewustwording en controles om de kwaliteit te verbeteren. Voor veel inwoners van Twente en dus Hengelo is nog steeds onduidelijk wat wel en niet bij de verpakkingen hoort. Daarom start binnenkort een nieuwe communicatiecampagne met advertenties in verschillende media en stickers op de verpakkingencontainers. Ook komen er controles door zogenoemde ‘voorlopers’ en boa’s.

Aanpassingen

De gemeente Hengelo heeft net als de andere Twentse gemeenten, afspraken gemaakt met Suez, de verwerker van de verpakkingen. Deze afspraken worden op de overslaglocatie bij Suez tot nu toe niet correct uitgevoerd. De gemeenten hebben met Suez afgesproken dat ladingen met verpakkingen ook gedeeltelijke afgekeurd kunnen worden. Dit betekent dat op de overslaglocatie vervuilend materiaal, zoals grof restafval, waar mogelijk wordt verwijderd uit de verpakkingen. Voor de resterende verpakkingen ontvangt de gemeente dan alsnog een vergoeding. De gemeenten zijn nu volop in gesprek over deze werkwijze.

Daarnaast gaat Twente Milieu verpakkingen op een andere manier inzamelen. De wagens worden minder beladen, waardoor de verpakkingen minder sterk in elkaar worden geperst. Daardoor is het materiaal beter te sorteren.

Helft minder

Hengelo verwacht dat door deze maatregelen in 2021 de helft minder verpakkingsafval wordt afgekeurd. Wethouder Bas van Wakeren verduidelijkt: ‘Het blijft lastig om te voorspellen wat de nieuwe maatregelen gaan doen. Wij gaan de effecten van de maatregelen daarom heel goed monitoren. Wil het systeem van de inzameling van verpakkingen in haar huidige vorm overeind kunnen blijven, dan is een flinke stijging van de hoeveelheid goedgekeurd materiaal noodzakelijk. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat wij van onze inwoners inspanningen vragen om verpakkingen gescheiden in te zamelen, met als uitkomst dat vrijwel al het ingezamelde materiaal alsnog moet worden verbrand. Daarom zetten wij ons samen met de andere Twentse gemeenten actief in voor verbetering. Dit omdat bij de huidige techniek bronscheiding nog altijd meer grondstoffen oplevert dan nascheiding.’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden