Foto: Gemeente Hengelo

‘Handen uit de mouwen’ insteek voor Burgerpark Weusthag

Hoe kan het Weusthag zich verder ontwikkelen tot écht Burgerpark? Bewoners, verenigingen, belangenpartijen en andere betrokkenen bij het park zijn onder regie van de vereniging ‘Vrienden van het Weusthag’ actief met deze vraag aan de slag gegaan. Dankzij diverse ontwerpsessies, gesprekken en een interactieve website ligt er nu een breed gedragen visie voor het Weusthag. 

Hengelo - Gezamenlijk hebben alle betrokkenen drie ambities samengesteld: het versterken van het landschappelijke karakter, de herontwikkeling van de entree met de kinderboerderij en het versterken van sport en bewegen. De komende jaren kunnen vanuit deze ambities concrete uitwerkingen en plannen opgepakt worden door de verschillende initiatiefnemers. Het college van B en W heeft de visie omarmt en legt het nu voor aan de gemeenteraad.

Mariska ten Heuw, wethouder Groen, complimenteert de Vrienden van het Weusthag met hun aanpak. ‘In 2019 ontvingen we meerdere initiatieven voor het Weusthag. De vrienden zijn erin geslaagd om al deze ideeën samen te brengen in één gedragen visie. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van co-creatie!’. Hans Oude Avenhuis, voorzitter van de Vrienden legt uit hoe zij daarin geslaagd zijn: ‘We hebben gekozen voor een pragmatische ‘handen-uit-de-mouwen’-aanpak. Inwoners en gebruikers ervaren eigenaarschap, doordat verbeteringen in het park voortkomen uit hún initiatieven. Inmiddels hebben ruim twintig mensen zich aangemeld om de ambities verder uit te werken en realiseerbaar te maken. Zo ontstaat er een écht Burgerpark!’. In 2019 heeft de gemeenteraad 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een visie voor het park en het uitvoeren van een aantal initiatieven zoals de aanleg van de ruiterpaden en het realiseren van een taludtrap.

Steeds meer Hengeloërs omarmen het park

De afgelopen jaren is er veel tijd van vrijwilligers en geld geïnvesteerd in het Weusthag. De structuur van de wandelpaden is versterkt, de heemtuin en het beleefbos zijn aangelegd, de biologische moestuin is ontwikkeld en de Hengelose schaatsclub heeft een combi-baan gerealiseerd. Vanuit de uitkijktoren aan de A1 zijn deze nieuwe ontwikkelingen goed waar te nemen. Ook de reuring in het park neemt toe. Onder meer door evenementen als Sins of Ibiza, het Krang festival, de jaarlijks WeustDag en het Cultuurpodium Houtmaat.

Dat meer en meer Hengeloërs het park omarmen blijkt wel uit de in 2019 ingediende burgerinitiatieven voor het vergroten van de verblijf-functie in het park, de uitbreiding van wandel-en ruiterpaden en een natuureducatiecentrum en een outdoor fitnesspark.

Vervolg

Het college adviseert de raad om het ambitieplan te omarmen en onderdeel te maken van de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied van Hengelo. Daarmee worden de ambities formeel vastgelegd en vormt het de basis voor komende ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om de ambitie voor het verbeteren van de kinderboerderij verder uit te werken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden