<p>Gemeente Hengelo</p>

Gemeente Hengelo

Subsidie om pijn corona te verlichten: Herstelfonds Duurzame Wederopbloei

Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf dinsdag 13 oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor € 500.000 beschikbaar gesteld.

Hengelo - De subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die niet of nauwelijks gebruik (hebben) kunnen maken van landelijke en provinciale steunpakketten, maar wel het fundament van onze gemeente vormen. Het aanvraagformulier is vanaf 13 oktober 9.00 uur beschikbaar via www.hengelo.nl/wederopbloei. Aanvragen kan tot en met maandag 9 november 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Motie Wederopbloei

De subsidieregeling is een uitwerking van de motie Wederopbloei van 1 juli jl. De gemeenteraad stelde toen 500.000 euro beschikbaar als incidentele impuls voor duurzame versterking van het maatschappelijk middenveld, de lokale economie en de Hengelose samenleving.

Inventarisatie verenigingen en organisaties

Het college van B en W heeft in de zomerperiode een inventarisatie laten uitvoeren. Daarbij zijn 85 reacties vanuit sportverenigingen en 51 reacties vanuit culturele verenigingen en organisaties binnengekomen. Uit de inventarisatie blijkt dat verenigingen en organisaties extra kosten hebben gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze hygiëne-maatregelen moesten treffen, extra ruimtes moesten huren of extra personeel moesten inzetten. Ook zijn inkomsten weggevallen, vooral vanuit kantine-opbrengsten of omdat sponsorbijdragen (deels) kwamen te vervallen. 

De verenigingen en organisaties gaven in de inventarisatie aan zich vooral zorgen te maken over de toekomst. Er zijn geen situaties gemeld van verenigingen of organisaties die per direct dreigden om te vallen. Daarom heeft het college gekozen voor een subsidieregeling. Verenigingen en organisaties kunnen via deze subsidieregeling, vanaf 13 oktober, voor twee situaties een bijdrage aanvragen:

• Maximaal € 5.000 voor extra kosten (1) Verenigingen en organisaties kunnen maximaal € 5.000 aanvragen voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moeten treffen en extra ruimtes nodig hebben. Ook kosten voor extra personele ondersteuning en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze subsidie.

• Maximaal € 5.000 voor minder inkomsten (2) Ook kunnen ze maximaal € 5.000 aanvragen wanneer er sprake is van een financieel tekort op de exploitatie van 2020 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder kantine- en sponsorinkomsten. Met deze regeling kunnen ze dit (deels) compenseren. Hier geldt wel als bijkomende voorwaarde dat er eind 2019 niet sprake was van een negatief eigen vermogen.

Laagdrempelige aanvraag

De gemeente wil het aanvragen zo gemakkelijk mogelijk maken, met heldere randvoorwaarden, weinig administratieve rompslomp en een snelle toepasbaarheid. Alle verenigingen die subsidie aanvragen krijgen uiterlijk in de week van 7 december 2020 bericht over hun aanvraag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden