Start voorbereidingen kernwinkelgebied en vrijzetten Lambertusbasiliek

De herinrichting van de Hengelose binnenstad gaat door op de ingeslagen weg. Het college vraagt de raad voor twee volgende projecten in de binnenstad middelen ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om de aanpak van het kernwinkelgebied en het ruime gebied rondom de Lambertusbasiliek. Het nieuw in te richten deel van het kernwinkelgebied bestaat uit: Nieuwstraat tot aan de Molenstraat, Telgen, Brinkstraat tot aan de Markt. En het gebied rondom de Lambertusbasiliek betreft de sloop van de onooglijke Lambertuspassage en de herinrichting van De Wetstraat (incl. de parkeerplaats), Smutsstraat en een groot deel van de Wemenstraat.

De herinrichting van de Enschedesestraat, Langestraat en de openbare ruimte rond het stadhuis is door inwoners, ondernemers en bezoekers goed ontvangen. De gemeente gaat daarom door op de ingeslagen weg. OKRA Landschapsarchitecten stond aan de basis van de herinrichting en uitstraling van de nieuw ingerichte straten en het Burgemeester Jansenplein. OKRA blijft ook betrokken bij de nieuwe projecten.

Hengelo - Verantwoordelijk wethouder Gerard Gerrits: ‘Na het uitkomen van het Actieplan in 2017 heeft het huidige college de handschoen opgepakt. Wij maken de binnenstad sfeervoller, bereikbaarder, levendiger en compacter. En dat doen wij in nauwe samenwerking met winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren. De eerste resultaten zijn er. En de reacties zijn erg positief. De warm rode bestrating, meer groen en de cortensstalen elementen worden ook toegevoegd in de nieuwe projecten. Ik ben blij dat we ons kunnen opmaken voor de volgende stap in het sfeervoller maken van onze binnenstad.’

Kernwinkelgebied

Het college stemt in met een krediet van €1.495.000,- voor de voorbereiding én realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied. Het gaat hierbij om Nieuwstraat tot aan de Molenstraat, Telgen, Brinkstraat tot aan de Markt.

Het deel van de Nieuwstraat tussen de Molenstraat en Stationsplein wordt heringericht in samenhang met de realisatie van het marktplein. Het is de bedoeling om via de Nieuwstraat en Molenstraat een aantrekkelijke verbinding te maken tussen het Stationsplein en de Markt. Net als bij de andere projecten in de binnenstad wordt in dit gebied de waterhuishouding verbeterd en klimaatadaptatie toegepast.

Lambertusbasiliek en omliggend gebied

Eén van de grote projecten in het Actieplan is het vrijzetten van de Lambertusbasiliek door het slopen van de Lambertuspassage. Het college stemt in met een voorbereidingskrediet van € 260.000 voor het opstellen van een plan en ontwerp voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Lambertusbasiliek. Eind 2019 heeft de Herstructurerings Maatschappij Overijsel (HMO) de Lambertuspassage aangekocht. Het doel van de HMO is tweeledig. Enerzijds het vrijmaken van de kerk en daarmee de openbare ruimte eromheen een impuls te geven waardoor een prettige en groene ruimte midden in het centrum ontstaat. Anderzijds de mogelijkheid om het kernwinkelgebied te versterken en om daarmee bij te dragen aan een compactere binnenstad. Er worden door gemeente en HMO samen, gesprekken gevoerd met omliggende eigenaren en ondernemers. De eerste gesprekken zijn inmiddels geweest en met hen is afgesproken dat zij nauw bij het proces betrokken blijven. Nader onderzocht wordt de mogelijkheid om de ruimte tussen bakker Oonk en Toff Kids te ontwikkelen om zo het plein van een ‘wand’ te voorzien. De parkeerplaats van de De Wetstraat wordt geheel opgeknapt en behoudt zijn parkeerfunctie.

Planning

De gemeenteraad moet de beide kredieten vaststellen. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk in november. Het is de opzet om in het vierde kwartaal van 2020 het ontwerp voor het kernwinkelgebied af te ronden en in het voorjaar van 2021 te starten met de werkzaamheden. Voor de Lambertusbasiliek en omgeving is het de bedoeling om eind 2021 te starten met de werkzaamheden en de sloop van de passage. Deze werkzaamheden worden gedurende een langere periode (enkele jaren) gefaseerd uitgevoerd. Voor beide projecten worden bewoners en ondernemers nauw betrokken bij de ontwerpen.

Actieplan vitale binnenstad

Met het Actieplan is in 2017 een document opgesteld waarin een samenhangende aanpak voor de binnenstad is geschetst. Dit in nauwe samenwerking met de Stichting Centrummanagement en Hengelo Promotie. Aangekondigde maatregelen zijn onder meer: herinrichting van de openbare ruimte om zo een sfeervolle binnenstad te creëren waar mensen graag verblijven of winkelen, meer groen in de binnenstad, klantvriendelijk parkeren, een compacter centrum, gerichte acquisitie, toevoegen van meer woningen in de binnenstad etc. Al deze maatregelen vinden in samenhang plaats om een levendige en toekomstbestendige Hengelose binnenstad te creëren. En als gevolg hiervan de winkelleegstand te verminderen en het aantal bezoekers te laten stijgen.

Alle actuele informatie is te vinden op www.hengelo.nu

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden