SCOT biedt cliëntondersteuning in ‘zorgdoolhof’ Twente

Ouders van kinderen met een handicap moeten de weg in het zorgdoolhof maar zelf zien te vinden. Dat is de conclusie die de Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) trok als gevolg van een in Twente uitgevoerd onderzoek naar cliëntondersteuning, gefinancierd door de Provincie Overijssel.

SCOT biedt cliëntondersteuning in Twente. Cliëntondersteuning is nog een relatief onbekend begrip. Clientondersteuning helpt burgers bij het zoeken en vinden van passende en goede zorg. Vooral na 2015 ontstond voor veel mensen een moeizame zoektocht in de wereld van zorg en welzijn. Dit kwam doordat gemeenten vanaf toen verantwoordelijk werden voor Jeugdzorg. Delen van de AWBZ werden daarbij overgeheveld naar de Wmo.

Reden voor SCOT om te onderzoeken hoe het gesteld is met de bekendheid van cliëntondersteuning en hoe deze verbeterd kan worden. De provincie ontving in september een opsomming van kernpunten die leidden tot een aantal aanbevelingen om cliëntondersteuning op alle fronten te verbeteren. Ouders van kinderen met meervoudige problemen en/of met een verstandelijke beperking hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Er zijn schrijnende gevallen bekend van situaties van ouders/verzorgers van kinderen met meervoudige problemen en/of jongeren met een verstandelijke beperking. Ouders die risico lopen op een burn-out. Een goed voorbeeld hiervan is Indy, een meisje van 5 jaar, waarvan de ouders meerdere malen bij de gemeente hebben gemeld dat zij hulp nodig hebben. Gemeentes moeten volgens de Jeugdwet deze ouders helpen. Hoe moeilijk dit is, is onlangs in de documentaire ‘Zorgen voor Indy’ van Zembla hartverscheurend in beeld gebracht.

Overzicht

Het meest opvallende resultaat van het onderzoek is dat veel ouders helemaal niet weten op welke hulp zij recht hebben. Zij weten niet waar ze voor die hulp moeten zijn en raken verloren in alle wetten en regels die in Nederland zijn opgesteld. Wat ouders nodig hebben, zo bleek uit het onderzoek, is goede informatievoorziening, zichtbaarheid en bekendheid van organisaties voor cliëntondersteuning, een helder overzicht van mogelijkheden en regelingen, kortere wachtlijsten en vooral ondersteuning om balans in eigen leven te behouden.

SCOT heeft in het onderzoek, dat uitgevoerd is door Tanja Diepenmaat en Esther Bouman, volop ideeën opgedaan om het voor ouders overzichtelijker te maken. Zoals het opstellen van een zoekwijzer, een sociale kaart van Twente met een stroomschema, meer bekendheid van cliëntondersteuning en een centraal loket waar ouders terecht kunnen met hun problemen. Zorginstanties moeten beter samenwerken en meer gebruik te maken van elkaars expertise en kennis. Zorginstanties en de gemeenten krijgen ook het advies om brieven en aanvraagformulieren eenvoudiger te maken.

De conclusies en bevindingen liggen nu bij de Provincie en het rapport is ook beschikbaar voor gemeenten en zorgorganisaties in Twente. Waar nodig en wenselijk zal SCOT het voortouw nemen om de genoemde aanbevelingen in de praktijk te brengen. Het eindrapport kan opgevraagd worden bij SCOT via tel. 085-4890374.

www.scotwente.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden