<p>Gemeente Hengelo</p>

Gemeente Hengelo

Voorstel voor verbeteren bereikbaarheid binnenstad

De binnenstad van Hengelo is volop in beweging. De gemeente werkt samen met tal van partijen aan een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Een goede bereikbaarheid is hiervoor van groot belang. Adviesbureau Goudappel Coffeng kreeg de opdracht om de bereikbaarheid (in de breedste zin van het woord) in beeld te brengen. Want er gaat veel goed. Maar er liggen ook kansen, die vragen om een aanpak. Het College van B&W stelt een aantal concrete maatregelen voor om de bereikbaarheid van de binnenstad - nu en in de toekomst - goed te houden.

Hengelo - De afgelopen tijd hebben ondernemers, bezoekers, belangenorganisaties en andere betrokkenen meegepraat over het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Wethouder Gerard Gerrits: “Uit het onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad in het algemeen positief wordt beoordeeld, door fietsers én automobilisten. Parkeerplaatsen voor de auto zijn snel te vinden en liggen op korte afstand van winkels en horeca. Wat goed gaat willen we ook zo houden, daarom kijken we ook vooral naar de ideeën en kansen die in de stad leven. Voor fietsers is bijvoorbeeld het parkeren van de fiets een heet hangijzer. Bijna de helft van de ondervraagden waardeert het fietsparkeren, om meerdere redenen, onvoldoende. Ook rijdt er nog te vaak verkeer zonder bestemming door de binnenstad, wat overlast veroorzaakt. Met deze en andere signalen gaan we wat doen.”

Landelijke ontwikkelingen

“Bij dit soort onderzoeken kijken we ook altijd goed naar de landelijke ontwikkelingen die er spelen”, aldus Richard Ter Avest, van adviesbureau Goudappel Coffeng. “Zo is deelmobiliteit in opkomst waarbij fietsen en zelfs auto’s met elkaar gedeeld worden. Afhankelijk van het doel kiest een reiziger voor één of meer vervoersmiddelen om op de bestemming te komen. Daarnaast zien we dat steeds meer (middel)grote steden samen met ondernemers en vervoerders willen zorgen voor schonere voertuigen voor de bevoorrading van de binnenstad.”

Opgaves en maatregelen

Het college stelt voor om te gaan werken met negen ‘opgaves’. Per opgave zijn een aantal maatregelen geformuleerd. De opgaves variëren van het verruimen van de parkeermogelijkheden voor fietsers en het verbeteren van de mogelijkheden om je weg snel te vinden tot het uitvoeren van nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad. De maatregelen zelf variëren dan van het plaatsen van fietsbeugels tot het aanbrengen van nieuwe bewegwijzering. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in de binnenstad. Door de openbare ruimte te vernieuwen ontstaat hiërarchie in het stratenpatroon. Hierdoor kunnen bezoekers zich beter oriënteren en houden ze rekening met elkaar. Zodat een fijne, veilige en gezellige sfeer heerst in de binnenstad. Alle ontwikkelingen hebben we samen gebracht met de geluiden die we uit de stad hebben opgehaald” aldus Ter Avest. Gerard Gerrits: “Zo zijn we gekomen tot gedragen maatregelen die bijdragen aan een bereikbare en daarmee aantrekkelijke binnenstad.”

De bereikbare binnenstad

Een goede bereikbaarheid is erg belangrijk voor een vitale en aantrekkelijke binnenstad. De ‘bereikbare binnenstad’ maakt onderdeel uit van het Integraal Actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad. Dit plan heeft als doel om vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. Dit is ook één van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-2022.

Hoe nu verder?

Dinsdag 15 september heeft het college ingestemd met de rapportage bereikbare binnenstad en deze doorgestuurd naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Voordat de besluitvorming plaatsvindt wordt de rapportage eerst nog besproken in een politieke markt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding