Foto: PR

College stemt in met BIZ-overeenkomst met Stichting Centrummanagement Hengelo

In 2011 is in de binnenstad voor het eerst een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Daarmee was Hengelo een van de eerste gemeenten die een BIZ in de binnenstad hadden. Mogelijk krijgt Hengelo een derde verlenging, wat uniek is Nederland. Het college heeft op 9 september ingestemd met de eerste stap die hiervoor nodig is.

Met de BIZ investeren ondernemers samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). In 2020 loopt de huidige overeenkomst af. De SCH wil graag doorgaan en daarom een nieuwe BIZ oprichten voor de periode 2021-2025. Samen met de ondernemers heeft de SCH een ondernemersplan opgesteld, gebaseerd op het gezamenlijk actieplan. Hierin zijn concrete projecten benoemd voor een vitale, bruisende binnenstad met minder leegstand.

‘Juist nu maken we samen het verschil’

De SCH ziet dat het gezamenlijk investeren van essentieel belang is om de aantrekkelijkheid en het economisch functioneren van het Hengelose centrum te versterken. Met het realiseren van een BIZ streeft de SCH ernaar om samen met binnenstadondernemers, vastgoedeigenaren, Hengelo Promotie, Koninklijke Horeca Nederland (KNH), INretail en de gemeente Hengelo, te werken aan projecten om de vitaliteit van de Hengelose binnenstad te versterken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het aantrekkelijk blijft voor ondernemers om zich te vestigen in de binnenstad én bezoekers graag terug blijven komen. In deze overeenkomst is een goede samenwerking van groot belang zoals de SCH het afgelopen jaar ervaren heeft. Peter Bebseler, voorzitter van de SCH vertelt hoe belangrijk de BIZ in tijden van Corona is. ‘De coronacrisis heeft veel impact op ondernemers. Juist nu zijn investeringen noodzakelijk, maar die kun je alleen doen met een goede samenwerking. Juist nu maken we samen het verschil’.

Geboekte successen

Wethouder Gerard Gerrits is blij met de eerste stap, de instemming van het college. ‘We werken met alle belanghebbenden aan een gezamenlijk doel, met het Integraal Actieplan binnenstad als basis. Door de BIZ een vervolg te geven, kunnen we de komende vijf jaar, samen met de provincie, zorgen voor structurele investeringen in de binnenstad. We versterken elkaar met deze samenwerking, met als doel de binnenstad nog aantrekkelijker te maken dan hij nu al is’. Door investeringen uit de BIZ zijn al diverse successen geboekt. Centrummanager Rob Berkhout is een belangrijk voorbeeld. Hij verzorgt de communicatie richting binnenstadondernemers vanuit de gemeente of partners. De SCH heeft een verbindende rol en is het gezicht van de binnenstad. Er zijn bijvoorbeeld ook diverse activiteiten en sfeeracties van ondernemers ondersteund, zoals live muziek op straat, sfeerverlichting, de jaarlijkse ijsbaan en de zomer- en paasactie. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage geleverd aan de organisatie van evenementen zoals de Nacht van Hengelo, de Sinterklaasintocht, Amusing, Modespektakel etc.

Instemming en vervolg

Het college van B en W stemt in met de BIZ overeenkomst met de SCH. Hierna stelt het college de gemeenteraad voor om de ‘Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo 2021 – 2025’ vast te stellen. Daarna wordt er een draagvlakmeting gehouden onder de ondernemers. Wanneer dit is afgerond, is duidelijk of de derde verlenging een feit is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden