College stemt in met omgevingsvisie ‘Hengeloos Buiten’

Hengelo - Het college van B en W heeft op 18 augustus ingestemd met de omgevingsvisie Hengeloos Buiten en stelt de gemeenteraad voor om de omgevingsvisie vast te stellen. In 2019 is de gemeente gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Dit is gedaan met grote deelname en betrokkenheid van de inwoners uit het buitengebied. Het buitengebied van Hengelo is het eerste deelgebied waar een omgevingsvisie voor is opgesteld. De eerstvolgende deelgebieden waar een visie voor wordt opgesteld zijn Binnenstad en Hart van Zuid. 

Aanpak

De eerste omgevingsvisie van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, wordt op 30 september 2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Voor het opstellen van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten is sprake geweest van een open en transparant participatieproces. De visie is in nauwe samenwerking met de inwoners, (belangen)organisaties en partners en de gemeente Hengelo opgesteld. Spreekuren, een gebiedsconferentie, een internetconsultatie en gebiedsgesprekken zijn ingezet om informatie op te halen. Tijdens het gehele proces zijn inwoners op verschillende manieren geïnformeerd bijvoorbeeld via brieven, e-mail, het gemeentenieuws en sociale media.

Vervolg

De Binnenstad en Hart van Zuid vormen de tweede fase van de omgevingsvisie voor de gemeente Hengelo. Het proces voor deze fase is in voorbereiding. Daarna wordt ook een omgevingsvisie opgesteld voor het resterende stedelijke gebied. Wanneer alle (deel)omgevingsvisies zijn afgerond en aan elkaar worden verbonden, worden deze gezamenlijk als omgevingsvisie Hengelo ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Waarom ook al weer?

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie, een strategische visie voor de lange termijn over de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen verschillende aspecten, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie Hengeloos Buiten geeft bijvoorbeeld weer hoe wordt gekeken naar de beleving van het gebied, het productieve buitengebied en hoe het gebied ook toekomstbestendig kan worden gemaakt met betrekking tot klimaatverandering en het opwekken van duurzame energie. Op een later moment wordt de omgevingsvisie specifieker uitgewerkt in het omgevingsplan, waarin alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding